Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS) – Daglig Verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Daglig Verksamhet att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS), för personal inom daglig verksamhet.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

 • Grundläggande kunskap kring SOL & LSS lagstiftning.
 • Skillnader
 • IBIC – en modell
 • ICF – komponenter och funktioner
 • Systematiskt arbetssätt
 • Socialtjänstens mål och värdegrund – KASAM
 • Kontaktmannens roll – ledare för omvårdnadsprocessen!
 • Livskvalitet, välbefinnande och hälsa (WHO 2001)
 • Mål, uppföljning och utvärdering (SOSFS 2011:9)
 • Samtal och kommunikation – samtalets fyra faser
 • Samverkan med andra yrkesfunktioner samt anhöriga
 • Arbetslagets betydelse – samarbete och samsyn

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

 

Läs mer om liknande koncept