Att möta människor med missbruk – Norrtälje kommun

missbruksproblem-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Att möta människor med missbruk, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via MS Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Grundläggande kunskaper om missbruk och vad det innebär
  • Hur kan missbruksproblematiken se ut hos äldre personer?
  • Bemötande och förhållningssätt till personer med missbruksproblematik
  • Om svårigheter som kan uppstå vid stöd och hjälp till personer med missbruksproblematik
  • Ett rehabiliterande och stödjande förhållningssätt

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

 

Läs mer om liknande koncept