Att möta människor med personlighetsstörningar – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Att möta människor med personlighetsstörningar, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams eller i uppdragsgivarens lokal i Norrtälje enligt FHM rekommendationer och riktlinjer. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Begrepp, definitioner och historik
  • Vad är psykisk störning? Vad är psykiskt funktionshinder?
  • Faktorer som underlättar förståelsen av personer med psykiskt funktionshinder
  • Vad innebär kommunikation i allmänhet och med den som har ett psykiskt funktionshinder i synnerhet?
  • Kommunikation
  • Bemötande som kan underlätta tillvaron för personer som har psykiskt funktionshinder
  • Modeller att arbeta utifrån
  • Samarbete mellan kommun och landsting
  • Lagstiftning och biståndsbedömning

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Läs mer om liknande koncept