Barnen i fokus förskola i Uppsala – Barn med särskilda behov

barn-i-behov-av-sarskilt-stod-utbildning

Barnen i fokus förskola i Uppsala AB har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Barn med särskilda behov. Föreläsningen vänder sig till förskolepersonal.

Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där utbildningen äger rum.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Sammanhang och miljö
• Den proximala utvecklingszonen
• Den didaktiska konsten
• Gyllenen ögonblick
• Strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››