Borås stad – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Borås stad att genomföra en utbildning kring Social dokumentation för vård- och omsorgspersonal.

Utbildningen omfattar 3 heldagar och består av föreläsning som följs av fördjupad dialog och reflektion kring innehållet. Autentiska fallbeskrivningar används som utgångspunkter för reflektion och gruppdiskussioner som sedan följs upp i helgrupp. Arbetsformerna varieras för att öka deltagarnas möjlighet till aktivt deltagande. Hemuppgift mellan varje tillfälle.

Innehållet i utbildningen utgår från Socialstyrelsens Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Utbildningstillfälle 1
Fokus på lagstiftning kring dokumentation.

Utbildningstillfälle 2
Uppföljning av hemuppgift. Dagens fokus är genomförandeplan och hur man arbetar för att stärka den enskildes självbestämmande, delaktighet och inflytande i samband med upprättandet av genomförandeplan.

Utbildningstillfälle 3
Uppföljning av hemuppgift. Dagens fokus är handledning av medarbetare i social dokumentation utifrån framtaget handledningsmaterial.

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››