Danderyds kommun – Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danderyds kommun att genomföra utbildningen Att arbeta behovssstyrt som kontaktman enligt IBIC för nyckelpersoner inom vård & omsorg ÄO.

Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten. Under dagen går vi igenom modellen IBIC, ICF och dess komponenter men även kontaktmannens roll och arbetslagets betydelse samt hur vi via samverkan, samtal och kommunikation arbetar med IBIC.

Läs om liknande koncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››