Digital transformationsprocess – nu är det dags för äldreomsorgen att ta nästa steg!

På Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorgen 8-9 mars 2018 fokuserar vi på Välfärdsteknik. Det är dags att ta nästa steg inom äldreomsorgen. Vilka krav ställs på ditt ledarskapet, och vilka fallgropar måste vi undvika?

Susanna Winzenburg kommer att tala om hur man tar sig  an en digital transformationsprocess

Digital transformation handlar om alla anpassningar en verksamhet gör för att leverera nytta och attraktivitet för verksamhetens intressenter, t ex brukare och personal, i en digitaliserad värld.

Digital transformation är ett strategiskt beslut och därmed en styrelse- och ledningsfråga. Hur skapar man engagemang och omvärldsinsikt, hur säkrar vi att vi pratar om samma sak när vi pratar om digitalisering och dess effekter?

Vi kommer gå igenom metodiken ”Den Digitala Mognadsmatrisen ” som inbegriper vad vi kallar nio motorer som vi måste ha koll på under transformationsprocessen, vi bjuder på några aktuella transformationsspaningar och avslutar med att diskutera vad som krävs av dig som förändringsledare i din organisation.

Hela programmet hittar du här ››