Edsätra vård- och omsorgsboende – Omvårdnad vid BPSD

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Edsätra vård- och omsorgsboende fått i uppdrag att genomföra utbildningen Omvårdnad vid BPSD. Utbildningens målgrupp är personal inom vård och omsorg.

Utbildningen genomförs som föreläsning varvad med reflektioner och samtal, samt praktiska övningar och exempel. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen äger rum.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Förekomst, utredning och handläggning
• Bakomliggande orsaker och miljöns påverkan
• Kort om läkemedelsbehandling
• Specifik omvårdnad

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››