Edsätra vård- och omsorgsboende – Reminiscensmetoden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Edsätra vård- och omsorgsboende att genomföra utbildningen Reminiscensmetoden för personal inom äldreomsorgen.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel.

Att arbeta enligt Reminiscensmetoden handlar om att  väcka gamla minnen till liv hos den äldre för att skapa meningsfullhet, delaktighet och en ökad livskvalitet. Metoden inkluderar den äldres levnadsberättelser och bekräftar personens identitet utifrån ett personcentrerat arbetssätt, vilket kan användas i det dagliga omsorgsarbetet. Under utbildningen får deltagarna kunskaper, idéer och inspiration  att  använda  metoden på din arbetsplats.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››