Epilepsi – JAG kooperativet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av JAG kooperativet att genomföra utbildningen Epilepsi, för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder.

Utbildningen omfattar tre timmar och genomförs digitalt via MS Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Vad är epilepsi?
  • Orsak
  • Vad händer i kroppen?
  • Olika former av kramper
  • Anfallsutlösande faktorer, anfallsförebyggande åtgärder
  • Farmakologisk behandling
  • Omhändertagande och omvårdnad av person med epileptiskt anfall
  • Hur är det att leva med en epilepsidiagnos
  • Attityder och fördomar
  • Forskning och utveckling

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

 

Läs mer om liknande koncept