Eskilstuna kommun – Social dokumentation enligt ICF

foretagsutbildning-chefer-till-ledare

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation enligt ICF för utvecklare, enhetschefer, kvalitetssäkringssamordnare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri inom Eskilstuna kommun

Utbildningen omfattar en hel dags utbildning. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel.

Denna utbildning ger kunskap om hur man kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF. Under utbildningen ges även idéer och inspiration till hur man kan stödja medarbetare i arbetet med dokumentation.

Läs om liknande koncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››