Extra studiestart i höst för vår efterfrågade Yh-utbildning Specialistbarnskötare

Vi har haft högt söktryck på vår Yrkeshögskoleutbildning Specialistbarnskötare Funktionsvariation/Språkutveckling. Nu startar vi ytterligare en klass i höst. Ansökan är öppen till 2 augusti 2020. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Ansökan öppen till 2 augusti till höstens extra studiestart 21 september 2020

Till ansökan ››

Specialistbarnskötare Funktionsvariation/Språkutveckling

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Stockholm

Denna utbildning ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer om yh-utbildningen

KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se