Farsta strands gruppbostäder – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Farsta strands gruppbostäder att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal som arbetar inom personligt stöd.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som varvas med samtal och reflektioner.

Den här utbildningen ger deltagarna hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegreppet och demenssjukdomar samt det normala åldrandet. Vi tar upp intellektuell funktionsnedsättning och demens samt DSD – downs syndrom demens och BPSD – Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens. För att kunna stödja och underlätta åldrandet för dessa personer behövs också kunskap kring bemötande och förhållningssätt. Därför går vi också igenom miljöns betydelse, kommunikation och samverkan med anhöriga och gode män.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››