Filmklipp om Friskvård- och hälsoutbildningen

Håkan, David och Thuy – elever på Friskvård- och hälsoutbildning hos KompetensUtvecklingsInstitutet – berättar om hur det är att studera på KUI och vad som är utmanande och roligast med utbildningen.