Föreningen Dalby – Bemötande vid svåra beteenden inklusive lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Föreningen Dalby att genomföra utbildningen Bemötande vid svåra beteenden inklusive lågaffektivt bemötande för personal vid kommunala eller privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter

Situationer där utmanande beteende i form av utåtagerande eller självskadande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv. Utmanande beteende kan ses som ett sätt att kommunicera att allt inte står rätt till, om än omedvetet.

Utbildningen skall bidra till att personer i närmiljön får den kunskap och kompetens som behövs för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

Läs om liknande koncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››