Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 10 oktober 2018

Välkommen till Rikskonferens Kvalitet i förskolan i Stockholm den 10 oktober 2018 – Fullbokad

Läroplanen är beslutad att revideras och digitaliseringen i förskolan öppnar upp nya möjligheter. Det är tid för att tänka i nya banor. Detta och mycket mer kommer du att lära dig om under denna fullspäckade dag som vänder sig till dig som arbetar i förskolan.

 • Vad innebär omsorg i förskolan? Det kommer Mie Josefsson att fördjupa sig i.
 • Den reviderade läroplanen har satt utbildning och undervisning i fokus. Vi tittar på vad begreppen innebär samt aktuell forskning. Christian Eidevald håller i föreläsningen.
 • Hur arbetar vi med digitala verktyg som en naturlig del av verksamheten och integrerat med andra uttryckssätt? Erika Olsson och Maja Sandström från Pysslingen Förskolor ger dig inspiration.
 • Alla barn äger rätten till sin kropp, men hur pratar vi som vuxna om gränser och sexualitet med barnen? Psykologen och psykoterapeuten Hanna Thermaenius har lång erfarenhet inom ämnet och delger oss sina kunskaper.
 • Under dagens sista punkt blir det tid för att reflektera och diskutera kring normer och vilka problem som kan uppstå. Mia Heikkilä kommer att sätta oss i arbete.

Årets mest lärorika dag!


Målgrupp: Chefer och medarbetare inom förskolan
Var: Citykonferensen i Stockholm
När: 10 oktober 2018
Pris: 3 195 kr/person. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Moms tillkommer.

Program 10 oktober 2018

08:30

Registrering, kaffe och utställarbesök


09:00

Konferensen öppnas

siv-sagerberg-utbildare-kui

Moderator Siv Sagerberg, har sin bakgrund inom förskola och grundskola. Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd är hennes fokusområden. Siv är erfaren utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.


09:05

”Omsorg är ju nästan allt!” – Några betydelser av omsorg i förskolan

Frågor som behandlas och diskuteras i denna föreläsning är: Vad innebär omsorg i förskolan? Hur synliggörs omsorgen? Hur kan detta synliggörande av omsorgen skapa vidare förståelse för vad det innebär för förskolepedagoger att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan?

Mie Josefson, förskollärare samt universitetsadjunkt och fil.dr. i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör etiska frågor kopplat till förskolläraryrket och barns livsvillkor i förskola och samhälle.


10:15

Bensträckare och utställarbesök


10:30

Undervisning och utbildning 

I den reviderade  läroplanen är utbildning och undervisning  framträdande. Förskolechefen ska skapa förutsättningar för undervisning. Förskollärare ska enligt Skollagen ska bedriva undervisning, men även annan personal får finnas i undervisningen.

Begreppen utbildning och undervisning kan kännas främmande i förskolan utifrån dess tradition och uppdrag. Med utgångspunkt i förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg problematiseras dessa begrepp.

Med hjälp av aktuell forskning ges också exempel på vad utbildning respektive undervisning  kan betyda för förskolans uppdrag och för de personalkategorier som arbetar där.

Christian Eidevald, legitimerad förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Han är programansvarig för förskollärarutbildningen och har skrivit flera böcker, bland annat om undervisning, jämställdhet och systematiskt kvalitetsarbete.  Christian har varit expert i Skolverkets arbete med den reviderade läroplanen och är en av författarna till Skolverkets kunskapsöversikt om utbildning och undervisning i förskolan.


11.45

Bensträckare och utställarbesök


12.00

Digitala verktyg i lek och lärande

Hur vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del av verksamheten och integrerat med andra uttryckssätt. Hur kan digitala verktyg berika, inspirera och användas av barnen på ett sätt som gör dom till producenter i sin lek och sitt lärande?

Erika Gudmundsson Olsson, förskollärare och försteförskollärare inom Pysslingen Förskolor.

Maja Sandström, förskollärare och ateljerista inom Pysslingen Förskolor, område Hammarby.


12.30

Lunch och utställarbesök


13.30

Prata med barnen om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Stopp min kropp! Tips och råd om hur vuxna kan prata med barn i olika åldrar om sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar.

 • Hur gör vi barn redan i tidig ålder medveten om kroppens värde och gränser
 • Hur tar man upp ämnen kränkningar och  sexuella övergrepp med barn
 • Hur underlättar vi för barn att kunna berätta om utsatthet

Hanna Thermaenius, psykolog och psykoterapeut på Rädda barnens Centrum för stöd och behandling. Hanna har under många år arbetat med  barn i utsatta för våld och sexuella övergrepp.


14.45

Kaffe och utställarbesök


15.15

Normkritik i förskolan

Vad är normer i förskolan? Hur man kan tänka kring normer och vad för problem kan uppstå? Föreläsningen utgår från praktiska exempel att diskutera och reflektera kring för att kunna arbeta vidare med normkritik på er egen förskola.

 • Normer i förskolan
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Likabehandingsarbete
 • Praktiska exempel
 • Hur kan vi arbeta vidare på vår förskola?

Mia Heikkilä, forskare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hennes specialområde kan formuleras som utbildningsorganisationers genus- och jämställdhetsutmaningar, alltså hur förskolor och skolor kan bli mer reflekterande kring hur normer kring genus och kön kan hindra barn från att lära. Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor vid Skolverket, Uppsala universitet, Försvarshögskolan, Mälardalens högskola, Regeringskansliet och ITC/ILO och haft uppdrag från bland andra jämställdhetsutredningen, Skolkommissionen, Nordiska ministerrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning.


16.30-16.40

Avslut och sammanfattning av moderator


Fakta, priser och anmälan

Konferens: Rikskonferens Kvalitet i förskolan 2018
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom förskolan
Arrangör: KompetensUtvecklingsInstitutet
När: Onsdag 10 oktober kl 08.30–16:40
Var: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, centralt i Stockholm.

Priser och rabatter
Pris: 3 195 kr
Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan görs via webben fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad. Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till annan person på samma arbetsplats. När vi erhållit din anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i anmälan. Du kan även boka via maila till bokning@kui.se eller ringa 08-522 506 90.

Avbokning
För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till bokning@kui.se
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Dokumentation
I anslutning till konferensen får du tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Frågor gällande anmälan
08-522 506 90, bokning@kui.se


Vill du att ställa ut på vår konferens?

Vill du träffa konferensdeltagarna eller har du produkter som är intressanta att visa för denna målgrupp? I samband med konferensen anordnas en mindre utställning. Tag chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag för chefer och medarbetare inom förskolan. För information om utställarplatser och priser eller boka plats, kontakta info@kui.se eller 08-522 506 90.


Fakta från Rikskonferens Kvalitet i förskolan 2017

82% var mycket nöjda med konferensen som helhet
7-9 i betyg (av 10 möjliga) fick samtliga föreläsare

Några kommentarer från konferensen 2017

Många bra infallsvinklar till kvalitativ förskola.

Den röda tråden genom dagen och högst aktuella ämnen som berördes. Moderatorn höll verkligen hög kvalité liksom föreläsarna.

Väldigt inspirerande föreläsare med viktiga ämnen att diskutera ute på förskolorna.

Upplevelsen av att det fanns en ”röd tråd” genom alla föreläsningarna.

Att man hade lyckats samla föreläsare som alla belyste viktiga områden inom pedagogisk omsorg.

Bra föreläsare som var lätta att lyssna till. Man tappade inte tråden.

Många bra idéer hade vi när vi gick därifrån.

Denna utbildning erbjuds inom följande utbildningsområden: Förskola

Urval: Förskola

26 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Anknytning i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika former av störningar i arbetsgruppen. Utan ingående kunskaper …

Befattning: Personal

Förändring och utveckling av verksamheten ställer nya krav på ett väl fungerande arbetslag. Det innebär att man behöver fokusera på att stärka samarbete och utveckling …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

För att förhindra smittspridningen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation med covid-19 är det viktigt att du som arbetar inom förskola och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet I arbetet kommer vi i kontakt med personer i …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger …

15 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

17 sep 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

6 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

12 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker - en uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken …

31 aug 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barnkonvention blir lag 2020 – Hur anpassar vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En kurs för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus De krav som ställs på pedagoger i förskolan för att arbeta för alla …

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Personal

Barnskötarutbildning på distans - för yrkesverksamma inom förskola och fritidsverksamhet Ladda ned infoblad (pdf) ›› Barnskötarutbildningen vänder sig till personal som redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet men inte …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos barn och vuxna. Vill ni får inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet? Under utbildningsdagen får …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Dialogens Arena Med hjälp av materialet DIALOGENS ARENA kan alla få möjlighet att utveckla förmågan till bra samtal, "sam-tänk" och gemensamt skapande. Dialogens Arena ger gruppen …

8 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper. Lek är barns naturliga sätt att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Empatisk kommunikation Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår …

8 dec 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse - en utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En …

Befattning: Barnskötare, Personal

Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig …

10 sep 2020, Stockholm, 695:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet - en inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk …

Befattning: Personal

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Första Hjälpen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd? En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla …

Befattning: Personal

Förändring och förnyelse för grupper Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram …

20 aug 2020, Stockholm, 2995:-
7 dec 2020, Stockholm, 2995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hissad och dissad – en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur får vi vardagen att funka? - En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker …

Befattning: Personal

Att ha effektiva möten är nödvändigt för samarbete, utveckling och framgång i arbetet, men ibland kan möten upplevas som ineffektiva och till och med meningslösa. …

1 okt 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

När du ska presentera ett budskap för att t.ex. sälja, beskriva, förklara eller förmedla nya tankegångar finns det alltid en förväntan. För att bli framgångsrik …

Befattning: Personal

Konstruktiv dialog och kommunikation Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation uppskattas av många människor. Ändå är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

17 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskola och fritidshem - en utbildningsdag för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet Det har skrivits åtskilliga böcker på temat ledarskap, litteratur som …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Lekens betydelse för barns lärande och hälsa De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lekfull matematik i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

22 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lågaffektivt bemötande - En kvällsföreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende …

29 sep 2020, 850:-
10 nov 2020, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Läroplan för förskolan (Lpfö18) - vilka är egentligen de stora nyheterna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Matte fest eller pest Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt …

26 aug 2020, Stockholm, 7500:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

23 sep 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskola - Fortbildning och de mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom förskolan Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan den 11 oktober 2017. …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 9 oktober 2019 - En förskola i utveckling Det är mycket på gång i förskolans värld! Den reviderade läroplanen träder i kraft i …

8 okt 2020, Stockholm, 2995:-
8 okt 2020, Deltagande via distans (Länk) , 2995:-

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 - Didaktik och undervisning i förskolan Undervisningsperspektivet har fått ett större fokus i förskolans läroplan och det är viktigt att …

Befattning: Personal

Ett reflekterande och lärande samtal ger möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen för att stärka yrkeskompetensen samt ge …

Befattning: Personal

SDI är ett verktyg och självskattningstest vars resultat används som stöd för reflekterande, lärande samtal i arbetsgrupper. SDI skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt …

Befattning: Personal

Stresshantering och förebyggande av stress - en utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten …

Befattning: Personal

Teamutveckling är ett program för personlig utveckling och samarbetsträning för att öka arbetsglädje och effektivitet i arbetsgruppen. Målgrupp Utvecklingsprogrammet vänder sig både till olika former av arbetsgrupper …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Temadag: Våld i nära relationer Välkommen till en fullspäckad temadag med fokus på ”våld i nära relationer” med Linn Moser Hällen som är en väl anlitad …

20 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …

15 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …

Befattning: Personal

Många arbetsplatser står inför utmaningar och förändringar. Det ställer stora krav på utveckling av både verksamheten och organisationen. Konsulttjänster Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Vår …

25 aug 2020, Deltagande via distans (Länk) , 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Värna Barns Lekstyrka - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Barn har en inneboende beredskap att leka. Denna lekstyrka består av en rad olika …

Befattning: Personal

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personal som …