Rikskonferens Kvalitet i förskolan 11 oktober 2017

Rikskonferens Kvalitet i förskola – Fortbildning och de mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom förskolan

Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan den 11 oktober 2017. Dagen har inslag av den senaste forskningen, fortbildning, praktikfall och de mest aktuella frågorna som berör förskolan. En dag fylld med intressanta och viktiga ämnen för dig som arbetar inom förskolan. Missa inte boka-tidigt-rabatt som gäller för bokningar innan 6 september.

På årets Rikskonferens Kvalitet i förskola fokuserar vi på:

 • Kvalitetsuppföljning – får alla barn det alla barn har rätt till?
 • Framtidens pedagogiska miljö – ur tretton barnperspektiv
 • Att se och möta särskilt begåvade barn enligt den senaste forskningen
 • Högkänsliga barn (HSP) – kännetecken, utmaningar och tillgångar
 • Duga som man är – Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

Ladda ned folder (pdf): FSK_folder_11okt-2017_webb

Program 11 oktober 2017

08.30-09.00

Kaffe och registrering

09.00-09.05

Inledning, Moderator Siv Sagerberg

siv-sagerberg-utbildare-kui

Siv Sagerberg, har sin bakgrund inom förskola och grundskola. Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd är hennes fokusområden. En erfaren utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.

09.05-09.30

Kvalitetsuppföljning – Får alla barn det alla barn har rätt till?

Varje barn ska mötas av ett omsorgsfullt lärande som kan uppstå både spontant eller organiserat men alltid utifrån pedagogens medvetna val och förhållningssätt. En god lärandemiljö skapas dagligen i mötet mellan pedagoger och barn där vardagens naturliga händelser kan användas som utgångspunkt för utveckling.

Att kontinuerligt och systematiskt följa varje förskolas resultat och utveckling är avgörande för att mäta kvalitén i sin helhet, det är också en nödvändighet för att skapa likvärdighet och för att kunna ge så anpassade och heltäckande insatser som är möjligt. För detta krävs verktyg, metoder och processer oavsett vilken del av organisationen vi befinner oss i.

 • Ett omsorgsfullt lärande och en god lärande miljö
 • Att mäta god kvalitet
 • Likvärdighet
 • Verktyg, metoder och processer

Sara Lindberg, Kvalitetschef för AcadeMedias förskolor (Pysslingen Förskolor och Skolor AB samt Vittra). Har sedan 2010 aktivt arbetat med att ta fram ett heltäckande uppföljnings- och utvecklings system som syftar till att säkerställa måluppfyllelsen och en god undervisning i förskolan. Ett system som också inspirerat norsk förskola i sin kvalitetsuppföljning.

09.30-10:30

Tretton barnperspektiv på pedagogisk miljö

Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns utveckling och lärande. Torbjörn Wrange uppmanar er till att låta verksamhetens utveckling bli språket som ritar framtidens pedagogiska miljö. Hur gick det till när fyraåringarna Alva och Linus tillsammans med Bockarna Bruse fick bestämma?

 • FN har också fruktstund
 • Delaktighetens intressanta dilemman
 • Övervakad men fri?
 • Att bygga och förändra på vetenskaplig grund

Torbjörn Wrange, utomhuspedagog med erfarenhet av verksamhetsutveckling och processledning i utvecklande av pedagogisk miljö. Han menar att hållbarhet börjar i det sociala och i skapandet av den goda relationen. Han marknadsför barns frihet och försöker förstå hur kreativitet, frihet, ansvar och pedagogiskt ledarskap kan hänga ihop.

10.30-10:40

Bensträckare

10.40-12.00

Särskilt begåvade barn

Var innebär det att vara särskilt begåvad som barn i förskolan och hur uppmärksammar vi dessa barn? Vad säger aktuell forskning och annan litteratur kring hur dessa barn bör mötas i pedagogiska situationer? Elisabet Mellroth delger er olika teorier kring särskild begåvning samt vad som är utmärkande karakteristika för dessa barn utifrån både forskning och specifika fall. Ta med egna frågeställningar! Mötet med Elisabeth bygger på er medverkan och en öppen kommunikation mellan er och henne.

 • Teorier kring särskild begåvning
 • Att se och uppmärksamma dessa barn
 • Dessa barns behov i pedagogiska situationer
 • Övergång till förskoleklass/skola
 • Utifrån era egna erfarenheter – Vad är möjligt?

Elisabet Mellroth, har föreläst om och lett utbildningar kring undervisning av särskilt begåvade barn sedan 2010. Hon forskar inom ämnet vid Karlstads Universitet och är projektledare för ett skolutvecklingsprojekt om detta i Karlstads kommun, hon är Sveriges representant i två internationella nätverk gällande begåvade barn, ECHA resp. WCGTC.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Högkänsliga barn (HSP)

Är barnet blygt, känsligt för förändringar eller har det svårt att somna efter en intensiv dag? Klagar barnet på att kläderna skaver eller har det svårt att ta tillrättavisningar? Då kan barnet vara ett av många högkänsliga barn. Lyssna till Leif Gryteinus föreläsning om vad som kännetecknar högkänslighet, vilka utmaningar finns samt vilka tillgångar kan högkänslighet innebära?

 • Varför finns det högkänsliga?
 • Diagnos eller personlighetsdrag?
 • Hur märker man det?
 • Hur hanterar man utmaningar med högkänsliga barn?
 • Vad finns det för fördelar med högkänslighet?

Leif Grytenius, beteendevetare och certifierad coach av ICC, International Coaching Community. Han är en mycket uppskattad och engagerad föreläsare kring ämnet högkänslighet och har en önskan om att det han gör ska ge insikter, glädje och framtidshopp. Fotograf: Jennika Ojala

14.30-15.00

Eftermiddagskaffe

15.00-16.30

Duga som man är – Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

I decennier har debatten om hur vuxna bäst förhåller sig till barn pendlat mellan fri och auktoritär fostran. Men finns det ett tredje alternativ? Hur ser det i så fall ut? Beteendevetaren Petra Krantz Lindgren vill lyfta fram ett förhållningssätt till barn som inte utgår från förenklande metoder utan från värderingar som likvärdighet, integritet, empati och ärlighet.

 • Målet för de vuxnas ledarskap. Vilken sorts barn vill vi fostra?
 • Självkänsla – det viktiga fundamentet. Vad är självkänsla? Varför är det så viktigt med självkänsla?
 • Hur kan vuxna skapa relationer som ger näring till självkänslan?
 • Hur kan vuxna uttrycka sina gränser – utan att kränka, hota eller muta?

Petra Krantz Lindgren, är beteendevetare och författare till den storsäljande boken ”Med känsla för barns självkänsla”. Hon arbetar med utbildningar och samtalsrådgivning för pedagoger och föräldrar om relationsskapande, kommunikation och konfliktlösning med barn och unga. I Petras föreläsningar blandas teori med konkreta exempel och allvar med humor på ett sätt som gör att deltagarna går därifrån med nya funderingar, engagemang och handfasta metoder.

Priser

Ord.pris: 2 895 kr/person
Mängdrabatt: 10% rabatt vid bokning av 3 eller fler.

Rabatterna går ej att kombinera, den mest fördelaktiga ges. Lunch och kaffe ingår. Moms tillkommer på samtliga priser.

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-522 506 90

Är du utställare?

Vill du ställa ut på Rikskonferens Kvalitet inom förskolan? Kontakta vår ansvarige på julia.nordberg@kui.se eller 08-522 506 07 om du vill veta mer om möjligheter till att ställa ut under konferensdagarna.

 

Denna utbildning finns inom följande utbildningsområden: Förskola

+ Läs vad andra tycker om utbildningen

”Tänkvärda infallsvinklar för pedagoger som möter barn och föräldrar”
”Mycket intressanta ämnen och föreläsare med stort kunnande och erfarenhet."
”Att få bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt på vår förskola”
”Jag fick många nya idéer och bra information. Många knoppar i huvudet poppar upp.”
”Alla föreläsningarna hörde ihop - det fanns en röd tråd.”

Urval: Förskola


Notice: Undefined variable: extra_classes in /home/kui/public_html/content/themes/kui/lib/custom.php on line 333

22 mar 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla. I förskolan har du …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

5 dec 2017, Stockholm, 995:-
9 apr 2018, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

15 feb 2018, Linköping, 995:-
17 apr 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa I arbetet kommer vi i kontakt med personer i barnens omgivning där vi märker att någonting inte står helt rätt …

22 nov 2017, Stockholm, 850:-
5 apr 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger arbetslaget. Stora krav ställs på samarbete i arbetslag, att samarbeta i team, bl.a …

6 feb 2018, Stockholm, 1150:-
16 maj 2018, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Autism - en utbildning för förskolepersonal Autism är ett komplext funktionshinder som innebär olika för varje individ. Det är komplicerat för en pedagog att finna en …

18 jan 2018, Stockholm, 850:-
15 mar 2018, Linköping, 995:-
3 maj 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de barn som på olika sätt utmanar oss vuxna och den verksamhet vi erbjuder? …

7 dec 2017, Stockholm, 850:-
11 apr 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan. Barn idag lever också annorlunda än för 10 år sedan. Barns utveckling och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken är fundamental för barns utveckling och har …

27 nov 2017, Stockholm, 850:-
31 jan 2018, Stockholm, 850:-
20 mar 2018, Växjö, 995:-
19 apr 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande Hur arbetar ni med barns inlärning och lärande? Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos barn och vuxna. Vill ni får inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet? Under utbildningsdagen får …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

8 feb 2018, Stockholm, 995:-
11 apr 2018, Linköping, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En magisk språkpåse" ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan …

21 mar 2018, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Grundkurs i kommunikation och AKK Träffar du i din verksamhet på individer med kommunikationsbrister, där du skulle behöva fler verktyg för alternativa sätt att kommunicera? Beteendeproblem fyller …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

15 maj 2018, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra. De utforskar teman som makt, genus och …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

- En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker du att du tjatar mer än …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

20 feb 2018, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskolan är en utbildningsdag för dig som arbetar som förskolechef eller medarbetare inom förskolan och som har en arbetsledande uppgift.  Det har skrivits åtskilliga …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen främst genom leken. Barns utveckling och …

20 mar 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver …

Befattning: Personal

Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva matematiska strategier och …

21 feb 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration i förskolan 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har …

15 mar 2018, Stockholm, 7200:-
19 sep 2018, Stockholm, 7200:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

15 feb 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen …

12 mar 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Stressen ökar bland barn. Stressade föräldrar, många aktiviteter och stora barngrupper är några av orsakerna som ligger utanför din kontroll. Men förskolan kan erbjuda det …

24 apr 2018, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …