Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 11 oktober 2017

Rikskonferens Kvalitet i förskola – Fortbildning och de mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom förskolan

Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan den 11 oktober 2017. Dagen har inslag av den senaste forskningen, fortbildning, praktikfall och de mest aktuella frågorna som berör förskolan. En dag fylld med intressanta och viktiga ämnen för dig som arbetar inom förskolan. Missa inte boka-tidigt-rabatt som gäller för bokningar innan 6 september.

På årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan 11 oktober 2017 fokuserar vi på:

 • Kvalitetsuppföljning – får alla barn det alla barn har rätt till?
 • Framtidens pedagogiska miljö – ur tretton barnperspektiv
 • Att se och möta särskilt begåvade barn enligt den senaste forskningen
 • Högkänsliga barn (HSP) – kännetecken, utmaningar och tillgångar
 • Duga som man är – Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

Ladda ned folder (pdf): FSK_folder_11okt-2017_webb

Program 11 oktober 2017

08.30-09.00

Kaffe och registrering

09.00-09.05

Inledning, Moderator Siv Sagerberg

siv-sagerberg-utbildare-kui

Siv Sagerberg, har sin bakgrund inom förskola och grundskola. Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd är hennes fokusområden. En erfaren utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.

09.05-09.30

Kvalitetsuppföljning – Får alla barn det alla barn har rätt till?

Varje barn ska mötas av ett omsorgsfullt lärande som kan uppstå både spontant eller organiserat men alltid utifrån pedagogens medvetna val och förhållningssätt. En god lärandemiljö skapas dagligen i mötet mellan pedagoger och barn där vardagens naturliga händelser kan användas som utgångspunkt för utveckling.

Att kontinuerligt och systematiskt följa varje förskolas resultat och utveckling är avgörande för att mäta kvalitén i sin helhet, det är också en nödvändighet för att skapa likvärdighet och för att kunna ge så anpassade och heltäckande insatser som är möjligt. För detta krävs verktyg, metoder och processer oavsett vilken del av organisationen vi befinner oss i.

 • Ett omsorgsfullt lärande och en god lärande miljö
 • Att mäta god kvalitet
 • Likvärdighet
 • Verktyg, metoder och processer

Sara Lindberg, Kvalitetschef för AcadeMedias förskolor (Pysslingen Förskolor och Skolor AB samt Vittra). Har sedan 2010 aktivt arbetat med att ta fram ett heltäckande uppföljnings- och utvecklings system som syftar till att säkerställa måluppfyllelsen och en god undervisning i förskolan. Ett system som också inspirerat norsk förskola i sin kvalitetsuppföljning.

09.30-10:30

Tretton barnperspektiv på pedagogisk miljö

Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som främjar alla barns utveckling och lärande. Torbjörn Wrange uppmanar er till att låta verksamhetens utveckling bli språket som ritar framtidens pedagogiska miljö. Hur gick det till när fyraåringarna Alva och Linus tillsammans med Bockarna Bruse fick bestämma?

 • FN har också fruktstund
 • Delaktighetens intressanta dilemman
 • Övervakad men fri?
 • Att bygga och förändra på vetenskaplig grund

Torbjörn Wrange, utomhuspedagog med erfarenhet av verksamhetsutveckling och processledning i utvecklande av pedagogisk miljö. Han menar att hållbarhet börjar i det sociala och i skapandet av den goda relationen. Han marknadsför barns frihet och försöker förstå hur kreativitet, frihet, ansvar och pedagogiskt ledarskap kan hänga ihop.

10.30-10:40

Bensträckare

10.40-12.00

Särskilt begåvade barn

Var innebär det att vara särskilt begåvad som barn i förskolan och hur uppmärksammar vi dessa barn? Vad säger aktuell forskning och annan litteratur kring hur dessa barn bör mötas i pedagogiska situationer? Elisabet Mellroth delger er olika teorier kring särskild begåvning samt vad som är utmärkande karakteristika för dessa barn utifrån både forskning och specifika fall. Ta med egna frågeställningar! Mötet med Elisabeth bygger på er medverkan och en öppen kommunikation mellan er och henne.

 • Teorier kring särskild begåvning
 • Att se och uppmärksamma dessa barn
 • Dessa barns behov i pedagogiska situationer
 • Övergång till förskoleklass/skola
 • Utifrån era egna erfarenheter – Vad är möjligt?

Elisabet Mellroth, har föreläst om och lett utbildningar kring undervisning av särskilt begåvade barn sedan 2010. Hon forskar inom ämnet vid Karlstads Universitet och är projektledare för ett skolutvecklingsprojekt om detta i Karlstads kommun, hon är Sveriges representant i två internationella nätverk gällande begåvade barn, ECHA resp. WCGTC.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Högkänsliga barn (HSP)

Är barnet blygt, känsligt för förändringar eller har det svårt att somna efter en intensiv dag? Klagar barnet på att kläderna skaver eller har det svårt att ta tillrättavisningar? Då kan barnet vara ett av många högkänsliga barn. Lyssna till Leif Gryteinus föreläsning om vad som kännetecknar högkänslighet, vilka utmaningar finns samt vilka tillgångar kan högkänslighet innebära?

 • Varför finns det högkänsliga?
 • Diagnos eller personlighetsdrag?
 • Hur märker man det?
 • Hur hanterar man utmaningar med högkänsliga barn?
 • Vad finns det för fördelar med högkänslighet?

Leif Grytenius, beteendevetare och certifierad coach av ICC, International Coaching Community. Han är en mycket uppskattad och engagerad föreläsare kring ämnet högkänslighet och har en önskan om att det han gör ska ge insikter, glädje och framtidshopp. Fotograf: Jennika Ojala

14.30-15.00

Eftermiddagskaffe

15.00-16.30

Duga som man är – Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap

I decennier har debatten om hur vuxna bäst förhåller sig till barn pendlat mellan fri och auktoritär fostran. Men finns det ett tredje alternativ? Hur ser det i så fall ut? Beteendevetaren Petra Krantz Lindgren vill lyfta fram ett förhållningssätt till barn som inte utgår från förenklande metoder utan från värderingar som likvärdighet, integritet, empati och ärlighet.

 • Målet för de vuxnas ledarskap. Vilken sorts barn vill vi fostra?
 • Självkänsla – det viktiga fundamentet. Vad är självkänsla? Varför är det så viktigt med självkänsla?
 • Hur kan vuxna skapa relationer som ger näring till självkänslan?
 • Hur kan vuxna uttrycka sina gränser – utan att kränka, hota eller muta?

Petra Krantz Lindgren, är beteendevetare och författare till den storsäljande boken ”Med känsla för barns självkänsla”. Hon arbetar med utbildningar och samtalsrådgivning för pedagoger och föräldrar om relationsskapande, kommunikation och konfliktlösning med barn och unga. I Petras föreläsningar blandas teori med konkreta exempel och allvar med humor på ett sätt som gör att deltagarna går därifrån med nya funderingar, engagemang och handfasta metoder.

Priser

Ord.pris: 2 895 kr/person
Mängdrabatt: 10% rabatt vid bokning av 3 eller fler.

Rabatterna går ej att kombinera, den mest fördelaktiga ges. Lunch och kaffe ingår. Moms tillkommer på samtliga priser.

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-522 506 90

Är du utställare?

Vill du ställa ut på Rikskonferens Kvalitet inom förskolan? Kontakta vår ansvarige på julia.nordberg@kui.se eller 08-522 506 07 om du vill veta mer om möjligheter till att ställa ut under konferensdagarna.

 

Denna utbildning erbjuds inom följande utbildningsområden: Förskola

+ Läs vad andra tycker om utbildningen

”Tänkvärda infallsvinklar för pedagoger som möter barn och föräldrar”
”Mycket intressanta ämnen och föreläsare med stort kunnande och erfarenhet."
”Att få bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt på vår förskola”
”Jag fick många nya idéer och bra information. Många knoppar i huvudet poppar upp.”
”Alla föreläsningarna hörde ihop - det fanns en röd tråd.”

Urval: Förskola

26 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Anknytning i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika former av störningar i arbetsgruppen. Utan ingående kunskaper …

Befattning: Personal

Förändring och utveckling av verksamheten ställer nya krav på ett väl fungerande arbetslag. Det innebär att man behöver fokusera på att stärka samarbete och utveckling …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

För att förhindra smittspridningen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation med covid-19 är det viktigt att du som arbetar inom förskola och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet I arbetet kommer vi i kontakt med personer i …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger …

15 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

17 sep 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

6 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

12 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker - en uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken …

31 aug 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barnkonvention blir lag 2020 – Hur anpassar vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En kurs för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus De krav som ställs på pedagoger i förskolan för att arbeta för alla …

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Personal

Barnskötarutbildning på distans - för yrkesverksamma inom förskola och fritidsverksamhet Ladda ned infoblad (pdf) ›› Barnskötarutbildningen vänder sig till personal som redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet men inte …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos barn och vuxna. Vill ni får inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet? Under utbildningsdagen får …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Dialogens Arena Med hjälp av materialet DIALOGENS ARENA kan alla få möjlighet att utveckla förmågan till bra samtal, "sam-tänk" och gemensamt skapande. Dialogens Arena ger gruppen …

8 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper. Lek är barns naturliga sätt att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Empatisk kommunikation Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår …

8 dec 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse - en utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En …

Befattning: Barnskötare, Personal

Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig …

10 sep 2020, Stockholm, 695:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet - en inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk …

Befattning: Personal

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Första Hjälpen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd? En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla …

Befattning: Personal

Förändring och förnyelse för grupper Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram …

20 aug 2020, Stockholm, 2995:-
7 dec 2020, Stockholm, 2995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hissad och dissad – en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur får vi vardagen att funka? - En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker …

Befattning: Personal

Att ha effektiva möten är nödvändigt för samarbete, utveckling och framgång i arbetet, men ibland kan möten upplevas som ineffektiva och till och med meningslösa. …

1 okt 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

När du ska presentera ett budskap för att t.ex. sälja, beskriva, förklara eller förmedla nya tankegångar finns det alltid en förväntan. För att bli framgångsrik …

Befattning: Personal

Konstruktiv dialog och kommunikation Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation uppskattas av många människor. Ändå är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

17 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskola och fritidshem - en utbildningsdag för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet Det har skrivits åtskilliga böcker på temat ledarskap, litteratur som …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Lekens betydelse för barns lärande och hälsa De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lekfull matematik i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

22 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lågaffektivt bemötande - En kvällsföreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende …

29 sep 2020, 850:-
10 nov 2020, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Läroplan för förskolan (Lpfö18) - vilka är egentligen de stora nyheterna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Matte fest eller pest Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt …

26 aug 2020, Stockholm, 7500:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

23 sep 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Välkommen till Rikskonferens Kvalitet i förskolan i Stockholm den 10 oktober 2018 - Fullbokad Läroplanen är beslutad att revideras och digitaliseringen i förskolan öppnar upp nya …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 9 oktober 2019 - En förskola i utveckling Det är mycket på gång i förskolans värld! Den reviderade läroplanen träder i kraft i …

8 okt 2020, Stockholm, 2995:-
8 okt 2020, Deltagande via distans (Länk) , 2995:-

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 - Didaktik och undervisning i förskolan Undervisningsperspektivet har fått ett större fokus i förskolans läroplan och det är viktigt att …

Befattning: Personal

Ett reflekterande och lärande samtal ger möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen för att stärka yrkeskompetensen samt ge …

Befattning: Personal

SDI är ett verktyg och självskattningstest vars resultat används som stöd för reflekterande, lärande samtal i arbetsgrupper. SDI skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt …

Befattning: Personal

Stresshantering och förebyggande av stress - en utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten …

Befattning: Personal

Teamutveckling är ett program för personlig utveckling och samarbetsträning för att öka arbetsglädje och effektivitet i arbetsgruppen. Målgrupp Utvecklingsprogrammet vänder sig både till olika former av arbetsgrupper …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Temadag: Våld i nära relationer Välkommen till en fullspäckad temadag med fokus på ”våld i nära relationer” med Linn Moser Hällen som är en väl anlitad …

20 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …

15 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …

Befattning: Personal

Många arbetsplatser står inför utmaningar och förändringar. Det ställer stora krav på utveckling av både verksamheten och organisationen. Konsulttjänster Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Vår …

25 aug 2020, Deltagande via distans (Länk) , 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Värna Barns Lekstyrka - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Barn har en inneboende beredskap att leka. Denna lekstyrka består av en rad olika …

Befattning: Personal

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personal som …