Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Rikskonferens Kvalitet inom Förskolan – 6 oktober 2021

RIKSKONFERENS KVALITET INOM FÖRSKOLAN
6 oktober 2021

Tema: Rörelseglädje och hälsa

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder in till årets Rikskonferens Kvalitet inom Förskolan 2021. Vi ser fram emot att tillsammans med er deltagare kunna blicka framåt, byta tankar och inspireras av våra föreläsares kunskaper. Konferensen ger dig viktiga insikter, verktyg och metoder att ta med och använda i din verksamhet.

Nu om någonsin känns det än mer angeläget att lägga fokus på barnen, deras hälsa och möjlighet till rörelseglädje.

Även om vi har en stor längtan efter att träffa er på plats är vi också måna om er alla. Efter noggrant övervägande har vi därför bestämt oss för att följa årets tema fullt ut, sätta hälsan i fokus och hålla vår konferens digitalt.

 

 

Vi erbjuder 30 dagars kostnadsfri avbokning!

För dig som är tidig med din bokning ger vi ett extra förmånligt pris» 2 695:-
Boka-tidigt-pris gäller för dig som bokar innan den 31/8.

Vi ser fram emot att träffa er! (digitalt)

Boka plats till rikskonferensen

 

Digital broschyr

Här hittar du länken till vår digitala broschyr för Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2021. Dela länken till dina kollegor eller vänner och tipsa om vår konferens!

Digital broschyr - Rikskonferens Kvalitet inom förskolan

 

Konferensens föreläsningar


Målgrupp

Chefer, personal och andra intressenter inom förskolan.

Datum, plats och pris

Datum: 6 oktober 2021
Plats: Digitalt via länk
Boka-tidigt-pris: 2695:- Gäller om ni bokar innan 31/8. Moms tillkommer.
Ordinarie pris: 3195:- exkl.moms.


09:00– 09:05

Inledning av moderator Siv Sagerberg

Siv Sagerberg, är en erfaren utbildare, konsult och handledare med fokus på skolutveckling, ledarskap och barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund inom förskola och grundskola.

09.05 – 10.05

Elvira Ashby – Språkstimulera mera!

Hur kan vi stötta barns kommunikation och språkutveckling i vardagen?

Alla barn behöver språkstimulans. Vissa barn behöver det mer än andra. Logopeden och författaren Elvira Ashby går igenom enkla strategier, förhållningssätt och aktiviteter som kan användas för att arbeta mot läroplanens mål kring tal och språk – från SpråkGympa med Babblarna till riktad språkstimulans med hjälp av barnböcker.

Ur föreläsningen:

 • Vad kan vi göra för att underlätta kommunikationen med barnen när talet inte räcker till?
 • Vilka aktiviteter passar extra bra för att utveckla barnens språk, berättande och kommunikation?
 • Vad är nästa steg i språkutvecklingen för barnen i min grupp och hur kan jag stötta dem med det?

Elvira Ashby är legitimerad logoped, författare och föreläsare. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med barns språkutveckling inom olika verksamheter som förskola, barnhälsovård och habilitering. Hon har skrivit boken Språkstimulera mera! (Studentlitteratur) och barnböckerna i serien Ajja&Bajja och Snicksnacksnoken (Hatten Förlag).

10.05 – 10.15

Bensträckare

10.15 – 11.15

Daniel Berglind – Hur står det till med barns hälsa idag – hur kan vi samverka och påverka?

Daniel Berglind forskar om fysisk aktivitet och stillasittande hos barn. Han är delaktig i projekt med folkhälsoperspektiv, bl.a. kring rörelse på förskolan med syfte att ge barn tillräcklig fysisk aktivitet och god hälsa.

Ur föreläsningen:

 • Hur aktiva är barn i Sverige och internationellt?
 • Hur kan vi medvetandegöra och öka barns fysiska aktivitet på förskolan?
 • Påverkar faktorer som barnets kön, socioekonomiska förhållanden eller miljö hur fysiskt aktiva barn är?

Daniel Berglind är forskare inom folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Uppmärksammad för sitt arbete kring fysisk aktivitet hos barn.

11.15 -11.30

Bensträckare

11.30 – 12.30

Generation Pep – En hälsosam start i livet – digital plattform för ökad rörelse i förskolan

Generation Pep har fokus på barns- och ungas hälsa. Organisationen har visionen att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Genom att sprida kunskap till förskola och vårdnadshavare vill de skapa goda vanor hos barn redan i tidig ålder.

Ur föreläsningen:

 • Introduktion till området ”En hälsosam start i livet”
 • Generation Peps digitala plattform – Pep Förskola
 • Hur står det står till med barns-och ungas hälsa idag och har pandemin haft några effekter på den?

Sara Westberg är projektledare på Generation Pep och ansvarar för området Hälsosam start i livet – ett område som fokuserar på de yngre barnen inom bland annat förskola.  

Carolina Klüft är f.d. friidrottare och är numera verksamhetschef på Generation Pep.

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

Somaya Ghanem – Hur kan vi upptäcka psykisk ohälsa hos barn? – om att vara någons vändpunkt

Barns känsla av trygghet är beroende av goda relationer till vuxna omkring dem. För barn som har det svårt är de trygga relationerna än viktigare. Vad händer med barnet när vårdnadshavare mår psykiskt dåligt?

Ur innehållet:

 • Vad betyder psykisk ohälsa och vad innebär det att växa upp i en svår livssituation?
 • Hur påverkas barn och deras hälsa av att växa upp i svåra livssituationer – på kort och lång sikt
 • Hur kan förskolan och andra vuxna vara ett stöd?

Somaya Ghanem, socionom på Bris berättar om utsatthet bland små barn, om grundläggande behov och vad vuxna kan göra.

 

Foto av Henrik Kindgren.

14.30 – 15.00

Bensträckare

15.00 – 16.15

Maria Bühler – Flickan som inte syns – hur upptäcker vi henne och hur hjälper vi henne i förskolan?

Flickor kan ha lika mycket svårigheter att fungera i vardagen som pojkar, men ofta upptäcks flickor mycket senare än pojkar. Under tiden kan flickan ha ett stort eget lidande som kanske mest syns hemma. Många föräldrar beskriver hur flickorna kommer hem och är helt slut efter en dag i förskolan, för att sedan krascha hemma. Hur upptäcker vi henne och hur hjälper vi henne i förskolan?

Ur innehållet:

 • Hur yttrar sig små flickors svårigheter?
 • Vilka tecken bör personal på förskolan vara extra uppmärksam på?
 • Hur kan personal på förskolan tänka för att flickorna ska behålla sin energi under hela dagen.

Maria Bühler är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Hon har arbetat i många år med utredningar av barn och handleder och utbildar även personal. Maria arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och ofta med barn och unga med inlärningssvårigheter och/eller olika former av problemskapande beteenden.

Gästtalare: Anna PG. Om att leva med ambitioner och autism, attityd och ADHD och allt annat Anna anser angeläget.

16.15 – 16.30

Avslut och sammanfattning av moderator Siv Sagerberg

 

 

Detaljerad information

Årets tema

Rörelseglädje och hälsa

Datum

6 oktober 2021

Målgrupp

Chefer, personal och andra intressenter inom förskolan.

Priser

Boka-tidigt-pris 2695:- Gäller om ni bokar innan 31/8. Moms tillkommer.

Ordinarie pris 3195:- exkl.moms.

Anmälan via webben

Boka din plats till konferensen

Anmälan via mail eller telefon

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

Bekräftelse

När vi erhållit din anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i anmälan.

Sista anmälningsdag

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Betalningsvillkor

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Dokumentation

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Avbokning

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

 

 

Har du frågor kring konferensen?
Kontakta:

Anneli Khayati, projektledare
Telefon: 08-522 506 11
E-post: anneli.khayati@kui.se


KompetensUtvecklingsInstitutet har anordnat rikskonferenser sedan 2007. Föreläsare och arrangemang har genomgående fått höga betyg av våra deltagare. På våra konferenser har vi alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör området just nu.

Hitta fler utbildningar nedan ↓

 

Denna utbildning erbjuds inom följande utbildningsområden: Förskola, Fritidshem

Konferens

Startdatum: 6 okt 2021
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:30
Pris: Boka-tidigt-pris 2695:- Gäller om ni bokar innan 31/8. Moms tillkommer.
Lokal: Distans via Microsoft Teams

Urval: Förskola, Fritidshem

28 okt 2021, Distansföreläsning, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

ADHD och ADD - och vad betyder det? ADHD är en komplex funktionsnedsättning som påverkar varje individ på olika sätt. Det är komplicerat för en pedagog …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Anknytning i förskolan – Vad innebär anknytning och hur de hänger ihop med hjärnans utveckling För ett barn är en trygg anknytning till minst en person …

1 sep 2021, Distansföreläsning, 2792:-

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Arbetsgruppens dynamik – Utveckla och förändra arbetsgrupper i positiv riktning Samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika …

Befattning: Personal

Arbetslagsutveckling – Skapa arbetslag som kan samarbeta och vara överens om hur uppdraget ska genomföras Mycket av det arbete som sker inom vård, skola och omsorg utförs …

4 okt 2021, Distansföreläsning, 2795:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Arbetsmiljö och stress Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska! Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och en viktig del av livet. Oftast …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

26 aug 2021, Distansföreläsning, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Att förebygga och arbeta med smittspridning på förskola och fritidshem – Kunskaper om smittspridning och lärdomar under covid-19 pandemin Att förebygga och arbeta med smittspridning på förskola och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan Att komma till tals. I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt …

19 okt 2021, Distansföreläsning, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa – En föreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet I arbetet kommer vi i kontakt med personer i barnens …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Att samarbeta i team. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola – En föreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

1 sep 2021, Distansföreläsning, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Autism inom förskola och fritidsverksamhet – En utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som …

Befattning: Personal

Bara på lek är inte så bara En föreläsning om vikten av lek för utveckling och psykisk hälsa Om vi tittar historiskt på barn och barndom blir …

19 aug 2021, Distansföreläsning, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn idag En föreläsning om hur barns utveckling och hälsa påverkas i dag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn med särskilda rättigheter – En föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Barn med särskilda rättigheter. Hur kan vi förstå och ge rätt stöd …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker - en uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barnkonvention blir lag 2020 – Hur anpassar vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

13 okt 2021, Distansföreläsning, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande – Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv – Utbildning för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus Barns lärande och utveckling ur ett …

Utbildningstyp: Gymnasial yrkesutbildning, Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Personal

Barnskötarutbildning på distans - för yrkesverksamma inom förskola och fritidsverksamhet Ladda ned infoblad (pdf) ›› Barnskötarutbildningen vänder sig till personal som redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet men inte …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Coaching i förskolan - Hur då? – Inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet Coaching i förskolan. Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Dialogens Arena Med hjälp av materialet DIALOGENS ARENA kan alla få möjlighet att utveckla förmågan till bra samtal, "sam-tänk" och gemensamt skapande. Dialogens Arena ger gruppen …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Drama som pedagogiskt verktyg – En föreläsning för dig som arbetar med barn mellan 4-9 år Drama som pedagogiskt verktyg. Att all personal har samma förhållningssätt och …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Empatisk kommunikation Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse - En utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Föreläsningen "En …

Befattning: Barnskötare, Personal

Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet En inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk belastning …

Befattning: Personal

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och …

31 aug 2021, Distansföreläsning, 995:-

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv – Undervisning i vardagspraktiken på fritidshemmet Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv. I och med inskrivningen av kapitel 4 i läroplanen står begreppet …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Första Hjälpen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd? En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla …

Befattning: Personal

Förändring och förnyelse för grupper Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram …

26 nov 2021, Stockholm, 2795:-

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Grundkurs i kommunikation och AKK – Alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö I många verksamheter där man jobbar med människor kan …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hissad och dissad – om barns relationsarbete – Att arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat Hissad och dissad – barns relationsarbete. I alla grupper av barn …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur får vi vardagen att funka? - En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker …

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Förskollärare

Om vikten av att bli medvetna användare av teknik Mobiltelefoner och andra digitala enheter har blivit en central del av våra liv. Men hur påverkar de …

Befattning: Personal

Att ha effektiva möten är nödvändigt för samarbete, utveckling och framgång i arbetet, men ibland kan möten upplevas som ineffektiva och till och med meningslösa. …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att bygga en starkare gemenskap i barngrupper Reparativa dialoger i fritidshem. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

När du ska presentera ett budskap för att t.ex. sälja, beskriva, förklara eller förmedla nya tankegångar finns det alltid en förväntan. För att bli framgångsrik …

Befattning: Personal

Konstruktiv dialog och kommunikation Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation uppskattas av många människor. Ändå är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

16 sep 2021, Distansföreläsning, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskola och fritidshem – En föreläsning för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet Ledarskap i förskola och fritidshem. Det har skrivits …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Lekens betydelse för barns lärande och hälsa De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lekfull matematik i förskolan – Om förskolematematik i praktiken Lekfull matematik i förskolan. Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

21 sep 2021, Distansföreläsning, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet - En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal …

30 sep 2021, Distansföreläsning, 995:-

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Läroplan för förskolan (Lpfö18) – Föreläsning med fokus på de senaste uppdateringarna I Läroplan för förskolan (Lpfö18) görs rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare tydligare och betonar …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Matte fest eller pest Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt …

31 aug 2021, Distansföreläsning, 7500:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Professionellt samarbete med föräldrar Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom …

Befattning: Personal

Ett reflekterande och lärande samtal ger möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen för att stärka yrkeskompetensen samt ge …

Befattning: Personal

SDI är ett verktyg och självskattningstest vars resultat används som stöd för reflekterande, lärande samtal i arbetsgrupper. SDI skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt …

24 aug 2021, Distansföreläsning, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan Utbildningen Språkutveckling och språkstimulering i förskolan lär oss att språk och kommunikation är grunden för lärande och samspel. Men vad händer …

Befattning: Personal

Stresshantering och förebyggande av stress - en utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten …

Befattning: Personal

Teamutveckling är ett program för personlig utveckling och samarbetsträning för att öka arbetsglädje och effektivitet i arbetsgruppen. Målgrupp Utvecklingsprogrammet vänder sig både till olika former av arbetsgrupper …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Temadag: Våld i nära relationer – En fullspäckad temadag med fokus på Våld i nära relationer med Linn Moser Hällen Välkommen till en fullspäckad temadag med …

14 sep 2021, Deltagande online, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem Så får vi det att fungera för fler I Utbildningen Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem går vi igenom hur …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama – Föreläsningen ger dig inspiration och idéer att använda i verksamheten Musik och rytmik kan upplevas som …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? – Therese Selinus går igenom varför fysisk aktivitet är så viktig för barn med …

Befattning: Personal

Många arbetsplatser står inför utmaningar och förändringar. Det ställer stora krav på utveckling av både verksamheten och organisationen. Konsulttjänster Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Vår …

Befattning: Personal

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personal som …