Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 9 november 2017

rikskonferens kvalitet i LSS-verksamhet

Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 9 november 2017

Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet fylld av inspiration och aktuella ämnen för dig som arbetar inom LSS-verksamhet.

I år fokuserar vi på självständighet utifrån ett individcentrerat sätt. Rätten att vara delaktig och få leva sitt eget liv är centralt i alla LSS-verksamheter, stämmer bilderna vi har med bilderna som finns hos våra brukare? SIS standardiseringar kan hjälpa till att säkra kvaliteten och bidra till likvärdiga förutsättningar för individen. Ta del av goda exempel kring nöjda brukare och medarbetare, via vinnarna av stockholmsstads kvalitetsutmärkelse.

Vår Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet har alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör dig som arbetar inom LSS-området.

Missa inte våra rabatter!

Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet
Program 9 november 2017

08:30 – 09:00

Kaffe och registrering

09:00 – 09:10

Inledning av moderator George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning och arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna. George har mångårig erfarenhet av arbete med svåra beteenden hos både barn och vuxna med funktionshinder.

09:10 – 09:40

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inflytande och självbestämmande
Myndigheten för delaktighet inledningstalar kring FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet presenterar en övergripande bild av konventionen och dess innehåll, med särskilt fokus på

 • Vilka huvudprinciper i konventionen behöver verksamma inom LSS-området känna till?
 • Vad betyder skyldighetsbärarare och rättighetsbärare i sammanhanget?
 • Hur kan vi hantera frågor som rör inflytande och självbestämmande utifrån konventionen?
 • Vilka kopplingar finns mellan mänskliga rättigheter och funktionshinderspolitiken?

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

09:40 – 09:50

Bensträckare

09:50 – 10:45

Kvalitet inom LSS – standardisering på gång
SIS, Swedish standards institute har ett regeringsuppdrag att ta fram standarder inom bla vård, omsorg hälso- och sjukvård. En standard för särskilt boende och hemtjänst togs fram år 2015 och nu pågår ett arbete att ta fram en standard för kvalitet inom LSS verksamhet tillsammans med andra intressenter inom området.

 • SIS och standarder vad är det och vad är det bra för?
 • Standardisering – så går det till
 • Kvalitet inom LSS – SIS/TK 599
 • Kvalitetssäkring inom LSS – för tjänster inom bostad med särskild service för vuxna, SS 877001
 • Närliggande standardiseringsarbeten; HVB-hem, Äldreomsorg

Alexandra Antoni, projektledare på SIS standardiseringsområde vård och omsorg. Arbetar med standardiseringsgrupper inom Äldreomsorg, LSS, tillgänglighet, Trycksårsprevention

10:45 – 11:00

Bensträckare

11:00  – 12:00

Bromma stadsdelsförvaltning om sin Kvalitetsutmärkelse
Grupp- och servicebostäderna i Bromma stadsdelsförvaltning vann år 2016 Stockholm stads kvalitetsutmärkelse för bästa kvalitet i klassen stöd till funktionsnedsatta. Utmärkelsen är resultatet av flera års målmedveten satsning på att få nöjda brukare  men också nöjda motiverade, engagerade medarbetare. Lyssna och på vad som gjorde att de vann, ta del resan som gjorde att de nådde ända hit.

 • Varför vann just vi Kvalitetsutmärkelsen?
 • Hur kan andra verksamheter arbeta för att uppnå lika bra resultat?
 • Vad kan man som chef göra för att engagera sina anställda att göra ett bra jobb?
 • Hur behåller man motivationen hos sina medarbetare?
 • Medarbetarna från Annedals gruppbostad berättar om ett exempel på bra kvalitet för brukarna med alternativ kommunikation via konst och musik.

Teamet består av Jörgen Nyberg chef på enheten för personligt stöd, Bromma stadsförvaltning tillsammans med initiativtagare och utvecklare; Stig Asp, Mikaela Palmér, Anna Lindblom och Jonas Lif, som varit med under hela processen från att implementera metoden till att vinna Kvalitetsutmärkelsen.

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:30

Etiska reflektioner kring arbetet inom LSS verksamheter
Vad innebär det att arbeta som chef och medarbetare i LSS-verksamheter? Vilka etiska värden är viktiga? Vilka avvägningar står vi inför och vad innebär ett bra bemötande i det arbetet? Vilka bilder har vi av ett gott liv för de brukare vi arbetar med och för – och vilka bilder finns bland brukarna?

 • Etikintresset i det moderna samhället.
 • Om rätten att vara delaktig och få leva sitt eget liv
 • Bemötande inom LSS-verksamheter
 • Vad är ett gott liv?

Erik Blennberger är teol dr och professor i etik på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har skrivit ett flertal böcker om etik, sitter i Socialstyrelsens etiska råd och är en ofta anlitad föreläsare.

14:30 – 15:00

Kaffe

15:00 – 16:15

Självständighetens labyrint
Utifrån ett individcentrerat och integrerande synsätt genomförde forsknings- och utvecklingsenheten FOU nu 2013-16 forskningsstudien Självständighetens labyrint. Den bygger på tjugo kvalitativa intervjuer med personer med olika funktionsnedsättningar i några stockholmskommuner. Rapportens utformning skapades i nära dialog och samarbete med de kommuner som sedan kom att använda den för fortbildning av personal och i sitt utvecklingsarbete. Ta del av genomförandefasen och vad det slutliga resultatet blev.

 • Genomförandet av forskningsstudien Självständighetens labyrint
 • Resultat från studien
 • Implementering i några stockholmskommuner
 • Diskussion om hur självständighet kan främjas i insatser för personer med funktionsnedsättning

Emil Erdtman, kommunikatör med mångårig erfarenhet av att själv leva och arbeta inom området funktionsnedsättning. Emil har en lång erfarenhet av att arbeta inom Handikappförbunden (Funktionsrätt Sverige), Independent Living Institute och FOU med frågor kring mediebilden av personer med funktionsnedsättning, brukarmedverkan och delaktighet i forskning samt kommunala arbetsmarknadsinsatser.


Priser och rabatter

 • Ord.pris: 2 895 kr/person. Lunch & kaffe ingår. Moms tillkommer.
 • Boka-tidigt-pris: 2 395 kr/person, gäller för bokningar fram t.o.m 21/9-17. Lunch & kaffe ingår. Moms tillkommer.
 • Mängdrabatt: 10% rabatt vid bokning av 3 eller fler.

Rabatterna går ej att kombinera, den rabatt som är mest fördelaktig ges.

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-522 506 90

Är du utställare?

Vill du ställa ut på Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet? Kontakta vår ansvarige på julia.nordberg@kui.se eller 08-522 506 07 om du vill veta mer om möjligheter till att ställa ut under konferensdagarna.

Denna utbildning finns inom följande utbildningsområden: LSS & Funktionsnedsättning

Konferens

Kursdatum: 9 nov 2017
Starttid: 08:30
Sluttid: 16:15
Pris: 2 895 kr/person inklusive lunch, för- och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.
Kurslokal: Bonnier Conference Center
Adress: Torsgatan 21, Stockholm

+ Läs vad andra tycker om utbildningen

Inspirerande föreläsningar och de konkreta verktyg. Många användbara aha-upplevelser. Dagen gav mycket positiv energi.
Bredden av föreläsningar men ändå bra kopplat till yrket. Bra att vi fick ta del av föreläsarnas material innan.
Bra blandning av innehåll och intressant ur olika synvinklar. En röd tråd genom dagen. Snabb service vid lunch och god mat. Allt var bra!
Otroligt bra föreläsare. Roligt och intressant att höra på. Även bra innehåll. Bra mat service och miljö.
Jag gillar verkligen den stora blandningen av många olika ämnen. Alla föreläsningar intressanta, lätta att lyssna på. Bra blandning. Mycket bra dag!!

Urval: LSS & Funktionsnedsättning

ALS

Befattning: Personal

ALS är en sjukdom i de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens viljemässiga rörelser. Nervcellerna skadas och förstörs till slut. Orsaken till sjukdomen …

Befattning: Personal

Hur arbetar ni med anhörigstöd på er arbetsplats? Arbetet inom omsorgen innebär många svåra möten med brukare och deras anhöriga. Personalens kunskaper, attityder, värderingar och egna känslor …

Befattning: Personal, Personlig assistent

En assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent under mindre än ett år Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. …

14 nov 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning är att få djupare kunskap och förståelse för de situationer …

11 sep 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

För dig som stödperson inom LSS-verksamhet - stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det …

Befattning: Personal

Personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter ibland personer med missbruksproblematik. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin …

Befattning: Personal

Behovet av att förstå människor med psykiska störningar och ge rätt behandling, omvårdnad och bemötande har allt mer kommit i fokus. Om man arbetar inom …

Befattning: Personal

Personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter ibland personer med psykisk funktionsnedsättning. Då är det extra viktigt att ha kunskap om och förstå vad …

Befattning: Personal, Personlig assistent

Att vara delaktig i sitt eget liv Vi är alla olika och vi har alla olika behov och önskemål om hur vi vill leva våra liv. …

5 sep 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad innebär det att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (det som tidigare kallades utvecklingsstörning). Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre i dag. Det här innebär …

6 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har autism avgörande för utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, aggressivt beteende …

Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Basala hygienrutiner är en viktig del i att förhindra smittspridning och infektioner Från den 1 januari 2016 gäller samma regler kring hygien som gäller inom sjukvården att …

Befattning: Boendestödjare, Personal

Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionshinder avgörande när det gäller utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, …

10 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent

Bemötande med fokus på att möta anhöriga Anhöriga inom vård och omsorg spelar en central roll i brukarens liv. Svårigheter i kommunikationen eller i relationen mellan …

12 dec 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Bemötande vid svåra beteenden - en utbildning för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med …

Befattning: Personal

Vill du stärkas och utvecklas i din yrkesroll? Att möta och ge människor i behov av stöd en bra kvalitativ omsorg ställer stora krav på …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Att reflektera och samtala kring frågor, utmaningar eller problem utifrån dialogens principer och färdigheter är en pedagogisk modell som ger stöd, nya lösningar, lärande i …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst och blir allt vanligare hos äldre personer. Livslängden ökar och orsaken till epilepsi …

6 sep 2017, Stockholm, 1295:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Vårdpersonal löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha kunskap om skonsam ergonomi- och förflyttningsteknik samt om hjälpmedel kan förebygga …

Befattning: Personal

Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet …

15 nov 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla …

27 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Personalens kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt i samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning, det som tidigare kallades utvecklingsstörning, är avgörande för att skapa en …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan …

20 sep 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en …

13 okt 2017, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Grundkurs i kommunikation och AKK Träffar du i din verksamhet på individer med kommunikationsbrister, där du skulle behöva fler verktyg för alternativa sätt att kommunicera? Beteendeproblem fyller …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

2 okt 2017, Stockholm, 1595:-

Befattning: Biståndsbedömare

Hur vägleder man i valet av utförare på ett konkurrensneutralt sätt? Hur ser handläggarens roll i ett valfrihetssystem ut? Hur kan man som biståndshandläggare eller LSS-handläggare …

4 dec 2017, Stockholm

Befattning: Personal

Hjälpmedel till människor med kognitiv funktionsnedsättning Kunskapen om hur teknik och produkter kan användas för att underlätta vardagen för har ökat. Hjälpmedel till människor med kognitiv …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra …

12 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- Hot och våld inom vården Inom vård och omsorg uppkommer många situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. Typen av våld som förekommer …

Befattning: Personal

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

Befattning: Biståndsbedömare

Kvalificerad handledning för biståndshandläggare är en handledning med utbildningsinslag för biståndshandläggarna i en kommun/stadsdel. Dagarna skräddarsys utifrån det behov ni har samt ett aktuellt tema …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personlig assistent

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som chef för personliga assistenter. För att brukare skall få bästa möjliga stöd och service krävs ett välfungerande …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Sjuksköterska

Som ansvarig inom äldreomsorg och LSS- verksamhet är det viktigt att vara väl insatt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011: 9) "Ledningssystem för …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Både kommunala som privata verksamheter som verkar inom ramen för SoL eller LSS ska känna till bestämmelserna och Socialstyrelsens allmänna råd kring Lex Sarah. Alla …

5 jun 2017
3 jul 2017
7 aug 2017
4 sep 2017
2 okt 2017
6 nov 2017
4 dec 2017

Utbildningstyp: Öppen, Webbaserad
Befattning: Personal

Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

Befattning: Personal

Lågaffektivt bemötande innebär att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar. Människor med funktionsnedsättning kan ha svårt att kontrollera sina känslor. Den lågaffektiva pedagogiken …

29 aug 2017, Stockholm, 7200:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

3 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

MS

Befattning: Personal

Multipel skleros - MS är en inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som uppkommer på grund av att hjärnans och ryggmärgens signaler till övriga kroppsdelar …

22 nov 2017, 3295:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Biståndsbedömare

Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS och SOL inklusive socialpsykiatri Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör …

Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent

Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten. Vet du vad förändringen innebär och vad du bör och ska känna till?  Social dokumentation är ett …

Befattning: Personal

Riksdagen har fattat ett beslut om nya regler gällande personlig assistans och om ändringar i LSS lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. …

Befattning: Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Omvårdnadslyftet 2015 - vad kan vi göra för er arbetsplats? I december 2014 delades ytterligare 150 miljoner kronor ut till 60 kommuner för bästa resultat i …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

20 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Sjuksköterska

Att möta människor i livets slutskede ställer stora krav på dig som arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård …

Befattning: Personal

Denna utbildningsserie ger arbetsgruppen fördjupade kunskaper om och färdigheter i pedagogiska arbetsmetoder och förhållningssätt som idag används inom socialpsykiatriskt arbete. Utbildningen ger teoretisk påfyllning av …

31 aug 2017, 5375:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Hur ser Ledningssystemet ut i din verksamhet? Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhet vara integrerad i verksamhetens ledningssystem. I Lägesrapporten inom patientsäkerhet för 2015 påtalar Socialstyrelsen stora …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

17 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Att vara professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och …

29 sep 2017, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet För dig som arbetar inom olika LSS-verksamheter är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet innebär. …

9 okt 2017, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

Relationsnycklar - för en kvalitativ omsorg som levandegör lagens intention Begreppet relationsnycklar syftar till att synliggöra att alla individer precis som alla nycklar och lås är …

Befattning: Biståndsbedömare

Vi har tagit fram en utbildning för handläggare enligt Socialstyrelsens rekommendation och enligt aktuella stimulansmedel. Utbildning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen om …

Befattning: Biståndsbedömare

Den här utbildningsdagen i samtalsmetodik för biståndshandläggare ger dig fördjupade kunskaper för att på bästa sätt planera, genomföra och lära av dina samtal.  Du får metoder …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Som omsorgspersonal  är samtalet ett självklart och naturligt inslag i vardagsarbetet. Ibland är dessa vardagssamtal så självklara att vi inte alltid tänker på att de …

Befattning: Personal

Att kontakten mellan LSS-personal och anhöriga präglas av samförstånd och kommunikation är av största vikt för brukaren. I bästa fall fungerar relationerna, men ibland uppstår …

Befattning: Sjuksköterska

SBAR – Strukturerad kommunikation och dokumentation mellan personal och legitimerad personal God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation. Med användningen av SBAR, minskar riskerna för …

Befattning: Personal

Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning Har ni kompetens i sexuella frågor bland personal som arbetar inom vård- och omsorgssektorn. Denna utbildning ger ökade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, …

Befattning: Sjuksköterska

- En utbildning om smärta och smärtbehandling Smärta är en av de vanligaste orsakerna till upplevelse av ohälsa och behov av kontakt med sjukvården. Akut smärta …

16 okt 2017, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet. Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva? Att dokumentera rätt är inte lätt. Utbildningen Social dokumentation …

Befattning: Personal

Stroke är den gemensamma benämningen på hjärnblödning och blodpropp i hjärnan och är den vanligaste orsaken till funktionshinder i Sverige. Personer med diagnosen stroke får …

Befattning: Personal

Denna utbildning handlar om hur man hanterar och ger en god omvårdnad i livets slutskede. Utbildningens syfte är att ge förståelse, kunskaper och beredskap om …

Befattning: Personal

För att uppnå kvalitet i verksamheten är det viktigt att all personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Målet med denna utbildning är att utveckla ett …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Uppföljningsdag för dig som arbetar som värdegrundsledare men även för dig som är chef och skall fortsätta leda och integrera värdegrundsarbete bland dina medarbetare. För att …

5 jun 2017, , 1495:-
3 jul 2017, , 1495:-
7 aug 2017, , 1495:-
4 sep 2017, , 1495:-
2 okt 2017, , 1495:-
6 nov 2017, , 1495:-
4 dec 2017, , 1495:-

Utbildningstyp: Öppen, Webbaserad
Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

Befattning: Personal

Inom äldreomsorg och hemtjänst finns anställd personal som har svenska som sitt andra språk. En del av dem behöver ökade kunskaper i det svenska språket. …