Stockholms stad – Epilepsi

epilepsi-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildning i Epilepsi för alla yrkesområden,
chefer och medarbetare.

Utbildningen omfattar 2 halvdagar och genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokaler på Medborgarplatsen 25.

Exempel på innehåll i utbildningen:
Innehåll
• Vad är epilepsi?
• Orsak
• Vad händer i kroppen?
• Olika former av kramper

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››