Äldreomsorg & Hemtjänst

Kompetensutveckling och fortbildning för chefer och medarbetare inom äldreomsorg.

Läs mer

Äldreomsorgslyftet

Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som vårdbiträde eller undersköterska.

nya-skollagen-utbildning-forskola

Förskola

Kompetensutveckling och fortbildning för chefer och medarbetare inom förskolan.

Läs mer

Fritidshem

Kompetensutveckling och fortbildning för chefer och medarbetare inom fritidshem.

Läs mer

teamledare-foretagsutbildning

Ledarskap

Kompetensutveckling och fortbildning för chefer och ansvarig inom vård, omsorg och förskola.

Läs mer

LSS & Funktionsvariation

Kompetensutveckling och fortbildning för chefer och medarbetare inom LSS-verksamhet.

Läs mer

utbildning-psykiatri-kui

Psykiatri

Kompetensutveckling och fortbildning för personal inom psykiatrisk verksamhet.

Läs mer

Sjuksköterska

Kompetensutveckling och fortbildning för sjuksköterskor.

Läs mer

Webbutbildning

Webbutbildning för personal inom vård, omsorg och förskola. En kostnadseffektiv studieform.

Läs mer

Yrkesutbildning arbetsgivare

 • Äldreomsorgslyftet - Vårdbiträde och Undersköterska
 • Gymnasial yrkesutbildning - uppdragsutbildning

Läs mer

Sök!

Missa inte!

Nyheter

 • 2021-04-16
  Recensioner om Rikskonferensen Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst

  Läs några av recensionerna från deltagarna av Rikskonferensen Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst som KUI genomförde den 10 mars 2021 "Uppmärksamma hemsjukvårdens komplexa uppdrag och att vi står inför en förändring mot Nära vård" "Föreläsning om våld …

 • 2021-02-25
  Webbutbildningar – Linné Omsorg AB

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Linné Omsorg AB att genomföra utbildningarna Webbutbildningar, för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningarna omfattar 4-8 timmar för introduktionsutbildningen, samt 6-10  timmar för Yrkessvenskan. De genomförs digitalt via teams …

 • 2021-02-17
  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Norrtälje kommun

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams eller i lokaler …