Äldreomsorgslyftet – uppdragsutbildning

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde och undersköterska. Dessa utbildningar vänder sig till medarbetare som redan arbetar inom vården eller omsorgen men som inte har formell utbildning (betyg) som vårdbiträde eller undersköterska.

  • Upplägg på era villkor: Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er verksamhet. Vi är flexibla och anpassar upplägg, lektioner, schema, examinationer mm så att det passar just er verksamhet!
  • Betygsrätt: Vi har beviljad betygsrätt och utfärdar betyg
  • Yrkeslärare: Engagerade och behöriga yrkeslärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.
  • Validerande förhållningssätt: Vi kartlägger dina medarbetares befintliga kunskaper och anpassar studieplanen därefter. Detta innebär att din medarbetare inte behöver studera den hen redan kan, utbildningen individanpassas vilket leder till kortare studietid.
  • Yrkessvenska: Vid behov får deltagaren kostnadsfritt tillgång till vår yrkessvenska webbutbildning.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa redan nu.

Urval: Äldreomsorgslyftet – uppdragsutbildning

Utbildningstyp: Gymnasial yrkesutbildning
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Yrkespaket Yrkespaket Undersköterska 1500 poäng - för medarbetare inom vård och omsorg Under 2020-2021 satsas 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen …

Utbildningstyp: Gymnasial yrkesutbildning
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Yrkespaket Vårdbiträde 800 poäng - för medarbetare inom vård och omsorg Under 2020-2021 satsas 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. …