Våra olika utbildningsformer för vår företagsutbildning

Öppen utbildning – fortbildning

Vill du bredda och fördjupa din kompetens inom ditt nuvarande yrke? Vi erbjuder både kortare och längre utbildningar på många olika nivåer. Utbildningen är datum lagd och genomförs i våra utbildningslokaler. Utbildningen består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner och ibland även praktiska övningar och fallbeskrivningar.

Uppdragsutbildning

Vill du utbilda större grupper inom din verksamhet? Vi erbjuder ett stort antal utbildningskoncept för verksamheter inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Dessa anpassas utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss för diskussion och offert.

Delta på plats eller via distans

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta via distans.

Meddela till bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

Skapa din egen utbildning

Ofta skäddarsyr vi även nya utbildningskoncept helt utifrån behov och önskemål från verksamheten. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren för att finna de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Konferenser

Vill du ta del av aktuella rön och inspiration inom ditt yrkesområde? Vi anordnar konferenser speciellt framtagna för yrkesverksamma inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Våra konferenser har alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör området.

Återkommande konferenser

Webbaserad utbildning

Vill du ha ett effektivt sätt att introducera vikarier och nyanställda i arbetet? Vill du kunna kombinera arbete och studier? Förutom våra färdiga webbaserade utbildningar kan vi utveckla en anpassad utbildning som svarar på de unika behoven i din verksamhet. Vi har jobbat med webbaserat lärande under många år och har god erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar efter behov.