Kalendarium

 • 24sep
  Assistentutbildning – fördjupning

  En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning - fördjupning är att få djupare kunskap och förståelse för …

 • 29sep
  Smärta hos äldre

  Smärta hos äldre Smärta hos äldre är vanligt förekommande och kan ta sig olika uttryck. Smärta är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård …

 • 1okt
  Introduktionsutbildning äldreomsorg – för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst

  Introduktionsutbildning äldreomsorg - för ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att …

 • 1okt
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 1okt
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 2okt
  Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

  Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg - en utbildning för dig som är eller ska bli chef inom vård och omsorg Utbildningen ger dig grundläggande …

 • 5okt
  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC - stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i …

 • 6okt
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

 • 7okt
  Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet

  Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet För dig som arbetar inom olika LSS-verksamheter är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet innebär. …

 • 10okt
  Introduktionsutbildning LSS – för ny personal inom funktionshinderområdet

  Introduktionsutbildning LSS - för ny personal ska börja arbeta inom funktionshinderområdet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor …