Kalendarium

 • 19sep
  Motiverande samtal

  Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

 • 24sep
  En magisk språkpåse

  En magisk språkpåse Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En magisk språkpåse" ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna …

 • 25sep
  Omvårdnad vid BPSD

  Omvårdnad vid BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan …

 • 27sep
  Medvetet ledarskap för medvetna organisationer

  Säger dina medarbetare en sak men gör något annat? Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre? Är kulturen utmanade och …

 • 1okt
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 1okt
  Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

  Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS och SOL inklusive socialpsykiatri Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör …

 • 1okt
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 1okt
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 3okt
  Assistentutbildning – att arbeta som personlig assistent

  Assistentutbildning - för dig som arbetat som personlig assistent under mindre än ett år Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. …

 • 3okt
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan. Barn idag lever också annorlunda än för 10 år sedan. Barns utveckling och …