Kalendarium

 • 24sep
  Assistentutbildning – fördjupning

  En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning - fördjupning är att få djupare kunskap och förståelse för …

 • 25sep
  Sårbehandling

  Sårbehandling - en utbildning för sjuksköterskor och undersköterskor Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om …

 • 26sep
  Reviderad läroplan för förskolan

  Reviderad läroplan för förskolan - vilka är egentligen de stora skillnaderna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en reviderad …

 • 30sep
  Introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 30sep
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 30sep
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 30sep
  Reparativa dialoger fritidshem

  Reparativa dialoger fritidshem - ett sätt att bygga en starkare gemenskap i barngrupper Reparativa dialoger fritidshem. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära dem …

 • 2okt
  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC - stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i …

 • 3okt
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

 • 7okt
  Reparativa dialoger förskola

  Reparativa dialoger förskola - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära dem hantera …