Kalendarium

 • 2apr
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 2apr
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 2apr
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 5apr
  Att samarbeta i team

  Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger arbetslaget. Stora krav ställs på samarbete i arbetslag, att samarbeta i team, bl.a …

 • 9apr
  Att komma till tals

  Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

 • 11apr
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan. Barn idag lever också annorlunda än för 10 år sedan. Barns utveckling och …

 • 11apr
  En magisk språkpåse

  En magisk språkpåse Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En magisk språkpåse" ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna …

 • 12apr
  HBTQ i vård och omsorg – en utbildning om normer och sexualiteter ur ett HBTQ-perspektiv

  HBTQ i vård och omsorg - en utbildning om normer och sexualiteter ur ett HBTQ-perspektiv Hur många HBTQ – personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera personer) …

 • 13apr
  Hur bemöter man hot och våld?

  - Hot och våld inom vården Inom vård och omsorg uppkommer många situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. Typen av våld som förekommer …

 • 17apr
  Att möta familjer med psykisk ohälsa

  Att möta familjer med psykisk ohälsa I arbetet kommer vi i kontakt med personer i barnens omgivning där vi märker att någonting inte står helt rätt …