Kalendarium

 • 6aug
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 6aug
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 6aug
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 23aug
  Reviderad läroplan för förskolan

  Reviderad läroplan för förskolan Skolverket lämnade i mars in ett förslag till reviderad läroplan. I förslaget ingår bland annat ett förtydligande kring begreppet undervisning samt kring förskollärarens …

 • 24aug
  Lågaffektivt bemötande

  Lågaffektivt bemötande en utbildning för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som har …

 • 27aug
  Neurologiska sjukdomar

  Neurologiska sjukdomar Denna utbildning ger dig ökade kunskaper om nervsystemet och de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Vi inriktar oss på symtom, bakomliggande orsaker, behandling, specifik omvårdnad, rehabilitering …

 • 28aug
  Ergonomi och förflyttningsteknik

  Ergonomi och förflyttningsteknik - en utbildning för personal inom vård och omsorg Vårdpersonal löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha …

 • 28aug
  Reviderad läroplan för förskolan

  Reviderad läroplan för förskolan Skolverket lämnade i mars in ett förslag till reviderad läroplan. I förslaget ingår bland annat ett förtydligande kring begreppet undervisning samt kring förskollärarens …

 • 29aug
  Konsten att skapa arbetsglädje – att vilja, våga och kunna arbeta i team

  Konsten att skapa arbetsglädje Som chef och ledare är det viktigt att främja arbetsglädje för att nå effektivitet och framgång i verksamheten. Med hjälp av metoder …

 • 3sep
  Att komma till tals

  Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …