Kalendarium

 • 2mar
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 2mar
  Introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 2mar
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 3mar
  Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

  Social dokumentation enligt ICF - en utbildning om att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån …

 • 5mar
  Barnkonvention blir lag 2020

  Barnkonvention blir lag 2020 – Hur förbereder vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

 • 5mar
  Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst 2020

  Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst 2020 5 mars i Stockholm och 18 mars i Malmö Allt större del av vård och omsorg sker det egna i …

 • 6mar
  Att tolka och behandla smärta vid funktionsnedsättning

  Att tolka och behandla smärta vid funktionsnedsättning - en utbildningsdag för personal inom LSS och psykiatri Ungefär 20 % av vår befolkning går med långvarig smärta …

 • 9mar
  Självskadebeteende

  Vad innebär självskadebeteende Copingorienterat självskadebeteende är vanligt förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende vilket kan ta sig många …

 • 9mar
  Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter”

  Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de …

 • 11mar
  Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

  För dig som stödperson inom LSS-verksamhet – stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det …