Kalendarium

 • 1aug
  Introduktionsutbildning LSS – för ny personal inom funktionshinderområdet

  Introduktionsutbildning LSS - för ny personal ska börja arbeta inom funktionshinderområdet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor …

 • 1aug
  Introduktionsutbildning äldreomsorg – för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst

  Introduktionsutbildning äldreomsorg - för ny personal som ska börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst Som ny inom äldreomsorg och hemtjänst kan det ibland vara svårt att …

 • 1aug
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 1aug
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 20aug
  Grundkurs i kommunikation och AKK

  I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens …

 • 24aug
  Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg enligt den nya lagstiftningen

  Nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter inom vård och omsorg Den 1 Januari 2019 infördes den nya lagstiftningen som kom att påverka ca 1400 aktörer i …

 • 25aug
  Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet

  Lågaffektivt bemötande - en utbildning för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som …

 • 25aug
  Värna Barns Lekstyrka

  Värna Barns Lekstyrka - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Barn har en inneboende beredskap att leka. Denna lekstyrka består av en rad olika …

 • 26aug
  Motiverande samtal

  Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

 • 28aug
  Rättshaveristiskt beteende

  Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade? Som handläggare och chef möter vi ibland personer som på ett destruktivt sätt driver …