Kalendarium

 • 23jan
  Barnkonvention blir lag 2020

  Barnkonvention blir lag 2020 – Hur förbereder vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

 • 28jan
  Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

  Att skapa en stressfri och känslosmart förskola - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

 • 28jan
  Gruppledarutbildning

  Gruppledarutbildning för dig som arbetar som gruppledare, samordnare eller sektionsledare inom vård- och omsorg Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? Att vara gruppledare, samordnare eller …

 • 30jan
  Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

  Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg - en utbildning för dig som är eller ska bli chef inom vård och omsorg Utbildningen ger dig grundläggande …

 • 30jan
  Värna Barns Lekstyrka

  Värna Barns Lekstyrka - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Barn har en inneboende beredskap att leka. Denna lekstyrka består av en rad olika …

 • 30jan
  Barnkonvention blir lag 2020

  Barnkonvention blir lag 2020 – Hur förbereder vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

 • 3feb
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 3feb
  Introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 3feb
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 4feb
  Läroplan för förskolan (Lpfö18)

  Läroplan för förskolan (Lpfö18) - vilka är egentligen de stora nyheterna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en …