Kalendarium

 • 17maj
  Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

  Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 - en sjuksköterskeutbildning för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso- och …

 • 18maj
  Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet

  Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet – Kunskap och kompetens för att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet Utbildningen Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet skall bidra till att …

 • 19maj
  Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet

  Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet En inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk belastning …

 • 24maj
  Professionellt samarbete med föräldrar

  Professionellt samarbete med föräldrar Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom …

 • 25maj
  Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning

  Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning – Minska, ta bort och förebygg svåra beteenden Personalens kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt i samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning, …

 • 25maj
  Barns inlärning och lärande

  Barns inlärning och lärande – Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

 • 26maj
  Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet

  Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet - En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal …

 • 26maj
  Sårbehandling

  Sårbehandling – Med rätt kunskaper kan sårläkning främjas och vissa sår helt undvikas Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och …

 • 31maj
  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt

  Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta …

 • 1jun
  Grundkurs i kommunikation och AKK

  Grundkurs i kommunikation och AKK – Alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö I många verksamheter där man jobbar med människor kan …