Kalendarium

 • 16apr
  Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama

  Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …

 • 16apr
  Autism funktionsnedsättningsområdet

  Autism - en utbildning för personal som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har autism avgörande för …

 • 17apr
  Psykiatriska diagnoser

  Psykiatriska diagnoser - för sjuksköterskor och distriktssköterskor inom äldreomsorgen Psykisk sjukdom hos äldre är vanligare än demens. Psykiska sjukdomar som depression, ångesttillstånd och psykotiska sjukdomar är vanliga …

 • 20apr
  Mål och uppföljning av biståndsbeslut – LSS

  Mål och uppföljning av biståndsbeslut enligt LSS och SOL inklusive socialpsykiatri Alla beslut enligt LSS och biståndsbeslut enligt SOL ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör …

 • 20apr
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

 • 21apr
  Autism inom förskola och fritidsverksamhet

  Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

 • 22apr
  Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg enligt den nya lagstiftningen

  Nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter inom vård och omsorg Den 1 Januari 2019 infördes den nya lagstiftningen som kom att påverka ca 1400 aktörer i …

 • 23apr
  Lekfull matematik i förskolan – om förskolematematik i praktiken

  Lekfull matematik i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

 • 23apr
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

 • 24apr
  Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

  Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut …