Kalendarium

 • 22feb
  Palliativ vård – Att möta människor i livets slutskede

  Att möta människor i livets slutskede ställer stora krav på dig som arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård …

 • 6mar
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 6mar
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 6mar
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 7mar
  Relationsnycklar

  Relationsnycklar - för en kvalitativ omsorg som levandegör lagens intention Begreppet relationsnycklar syftar till att synliggöra att alla individer precis som alla nycklar och lås är …

 • 8mar
  Assistentutbildning – fördjupning

  En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning är att få djupare kunskap och förståelse för de situationer …

 • 9mar
  Stressad och pressad – om balans och återhämtning i förskolan

  Stressen ökar bland barn. Stressade föräldrar, många aktiviteter och stora barngrupper är några av orsakerna som ligger utanför din kontroll. Men förskolan kan erbjuda det …

 • 9mar
  Mål och uppföljning av biståndsbeslut – Äldreomsorg

  Mål och uppföljning av biståndsbeslut - äldreomsorg Alla biståndsbeslut ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör den enskildes vilja och syftet med beviljade insatser. Målen är …

 • 15mar
  Sårbehandling

  Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om sår, sårbehandling och prevention varierar stort …

 • 16mar
  Samtalsmetodik för biståndshandläggare

  Den här utbildningsdagen i samtalsmetodik för biståndshandläggare ger dig fördjupade kunskaper för att på bästa sätt planera, genomföra och lära av dina samtal.  Du får metoder …