Kalendarium

 • 8mar
  Självskadebeteende

  Självskadebeteende – Varför man skadar sig själv och hur stödjer och förstår man den drabbande? Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. För en person …

 • 10mar
  Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst 10 mars 2021

  Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst 2021 – Livesänd webbkonferens 10 mars 2021 Allt större del av vård och omsorg sker det egna i hemmet, vilket ställer …

 • 12mar
  Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

  Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC – Kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten Att arbeta behovsstyrt …

 • 12mar
  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC – En utbildning som ger dig kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC Att arbeta behovsstyrt …

 • 15mar
  Omvårdnad vid BPSD

  Omvårdnad vid BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan …

 • 22mar
  Undersköterskans kliniska bedömning – Steg 1

  Undersköterskans kliniska bedömning - Steg 1 – Systematiska metoder för att observera och dokumentera förändringar brukarens hälsotillstånd Det är mycket undersköterskan ser och ska se i samband …

 • 23mar
  Hur påverkas barn av digitala levnadsvanor?

  Om vikten av att bli medvetna användare av teknik Mobiltelefoner och andra digitala enheter har blivit en central del av våra liv. Men hur påverkar de …

 • 23mar
  Motiverande samtal

  Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

 • 25mar
  Läroplan för förskolan (Lpfö18)

  Läroplan för förskolan (Lpfö18) – Föreläsning med fokus på de senaste uppdateringarna I Läroplan för förskolan (Lpfö18) görs rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare tydligare och betonar …

 • 29mar
  Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet

  Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet - En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal …