Kalendarium

 • 27mar
  Anknytning i förskolan

  För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla. I förskolan har du …

 • 28mar
  Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet

  Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en …

 • 29mar
  Att samarbeta i team

  Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger arbetslaget. Stora krav ställs på samarbete i arbetslag, att samarbeta i team, bl.a …

 • 30mar
  Att möta familjer med psykisk ohälsa

  Att möta familjer med psykisk ohälsa I arbetet kommer vi i kontakt med personer i barnens omgivning där vi märker att någonting inte står helt rätt …

 • 30mar
  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

  För dig som kontaktman - stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. …

 • 3apr
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 3apr
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 3apr
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 4apr
  Barns inlärning och lärande

  Barns inlärning och lärande Hur arbetar ni med barns inlärning och lärande? Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden …

 • 6apr
  Assistentutbildning – att arbeta som personlig assistent

  En assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent under mindre än ett år Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. …