Kalendarium

 • 15sep
  Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla?

  Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …

 • 17sep
  Grundläggande patientsäkerhet

  För personal inom vård- och omsorg samt LSS Att öka säkerheten i den vård och omsorg som sker i kommunal regi är avgörande för hur patientsäkerheten …

 • 17sep
  Autism inom förskola och fritidsverksamhet

  Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

 • 21sep
  Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

  Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom Biståndshandläggares och LSS-handläggares beslut i olika ärenden som rör personer med demenssjukdom förutsätter en grundläggande förståelse för sjukdomen och vilka konsekvenser …

 • 22sep
  Sårbehandling

  Sårbehandling - en utbildning för sjuksköterskor och undersköterskor Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas. Kunskapen om …

 • 23sep
  Professionellt medberoende

  Att vara professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och …

 • 23sep
  Professionellt samarbete med föräldrar

  Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de …

 • 24sep
  Assistentutbildning – fördjupning

  En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning - fördjupning är att få djupare kunskap och förståelse för …

 • 29sep
  Smärta hos äldre

  Smärta hos äldre Smärta hos äldre är vanligt förekommande och kan ta sig olika uttryck. Smärta är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård …

 • 29sep
  Läroplan för förskolan (Lpfö18)

  Läroplan för förskolan (Lpfö18) - vilka är egentligen de stora nyheterna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en …