Kalendarium

 • 2dec
  Lex Sarah webbutbildning

  Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

 • 3dec
  Måltidens betydelse

  Måltidens betydelse - en heldagsutbildning för personal som arbetar inom äldreomsorgen Måltiden har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande ur ett holistiskt perspektiv och det finns …

 • 3dec
  Hissad och dissad – barns relationsarbete

  Hissad och dissad – en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, …

 • 4dec
  Grundkurs i kommunikation och AKK

  Grundkurs i kommunikation och AKK - en utbildning för dig som arbetar med människor i behov av särskilt stöd Träffar du i din verksamhet på individer …

 • 5dec
  Barn i behov av särskilt stöd

  Barn i behov av särskilt stöd - en kvällsföreläsning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och …

 • 5dec
  Handläggning och dokumentation för biståndshandläggare – för dig som är ny inom yrket

  Handläggning och dokumentation är grunden i arbetet som biståndshandläggare. Yrkesrollen som biståndshandläggare är komplex. Handläggaren möter starka och ibland motstridiga förväntningar från sökande, anhöriga, utförare, …

 • 5dec
  En magisk språkpåse

  En magisk språkpåse - en utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En …

 • 10dec
  Hot och våld inom vård och omsorg

  - Hur bemöter man hot och våld inom vård och omsorg? Inom vård och omsorg uppkommer många situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. …

 • 13dec
  Psykiatriska diagnoser

  Psykiatriska diagnoser - för sjuksköterskor och distriktssköterskor inom äldreomsorgen Psykisk sjukdom hos äldre är vanligare än demens. Psykiska sjukdomar som depression, ångesttillstånd och psykotiska sjukdomar är vanliga …