Kalendarium

 • 17sep
  Autism inom förskola och fritidsverksamhet

  Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är ett komplext funktionshinder som innebär olika för varje individ. …

 • 17sep
  Gruppledarutbildning

  Gruppledarutbildning för dig som arbetar som gruppledare, samordnare eller sektionsledare inom vård- och omsorg Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? Att vara gruppledare, samordnare eller …

 • 17sep
  Reviderad läroplan för förskolan

  Reviderad läroplan för förskolan - vilka är egentligen de stora skillnaderna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en reviderad …

 • 19sep
  Professionellt samarbete med föräldrar

  Professionellt samarbete med föräldrar - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola och fritidshem Hur kan vi arbeta för att möjliggöra goda relationer med …

 • 19sep
  Barns inlärning och lärande

  Barns inlärning och lärande Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

 • 20sep
  Omvårdnad vid BPSD

  Omvårdnad vid BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan …

 • 23sep
  Reviderad läroplan för förskolan

  Reviderad läroplan för förskolan - vilka är egentligen de stora skillnaderna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en reviderad …

 • 24sep
  Att samarbeta i team

  Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger …

 • 24sep
  Assistentutbildning – fördjupning

  En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning - fördjupning är att få djupare kunskap och förståelse för …

 • 24sep
  Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla?

  Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …