Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen

Nu kan kommuner söka bidrag för att utbilda personal som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen med syftet att kunna ge dem fasta anställningar samt tillmötesgå vården och omsorgens behov av utbildad personal. Sök bidraget via Skolverket senast 10 mars 2017

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ”Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen”. Statsbidraget trädde i kraft den 27:e januari 2017 och är ett tillägg till ”Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb”.

Broschyr: Statsbidrag för utbildning inom vården 2017, pdf 2017-02-27 ››

Kommuner ansöker via Skolverket senast 10/3

Bidraget söks av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan senast 10 mars 2017. I samma ansökningsförfarande kan man söka både ”Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb” samt ”Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen”. Ansökan sker via Skolverkets ”Mina sidor” – ett digitalt system för att ansöka om och rekvirera statsbidrag för skolan.

Utförare kontaktar kommunen

Är du en utförare inom Äldreomsorgen eller Hälso- och sjukvården och är intresserad av att ta del av bidraget? Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för att samverka i ansökningsförfarandet. Det är ni som har kunskapen om ert utbildningsbehov.

KUI erbjuder gymnasiekurser

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) erbjuder gymnasiekurser för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Utbildningen omfattar 1400 gymnasiepoäng som enligt Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendation är vad som bör krävas för att bli anställd som undersköterska. Genom validering tar vi tillvara på deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens inom vård och omsorg. Vi har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen vilket innebär att vi får utfärda betyg.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av gymnasial vuxenutbildning, kartläggning och validering. Kontakta oss så ger vi förslag på hur utbildningsinsatser kan anordnas hos er.

STOCKHOLM, SVERIGE: Marie Palmgren, 08-522 506 65, marie.palmgren@kui.se
NORR: Irene Olsson Brunn, 018-474 88 86irene.olssonbrunn@kui.se
SYD: Sofia Ekström, 013-474 20 44sofia.ekstrom@kui.se


Bra länkar