Webbutbildning

Webbaserad fortbildning för personal som behöver bredda eller komplettera sin kompetens. Utbildningen genomförs via vår lärplattform och går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. En kostnadseffektiv studieform där personalen som kombinera arbete och studier. Start varje månad.

Webbaserad utbildning som ger personal med yrkeserfarenhet formell kompetens (betyg) för att arbeta som vårdbiträde. Utbildningen genomförs via vår lärplattform och går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats. Kurserna är betygsgrundande och vi har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Förutom våra färdiga webbaserade utbildningar kan vi utveckla en anpassad utbildning som svarar på de unika behoven i din verksamhet. Vi har jobbat med webbaserat lärande under många år och har god erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar efter behov.

Hitta din utbildning

Urval: Webbutbildning

3 feb 2020, , 1495:-
2 mar 2020, , 1495:-
6 apr 2020, , 1495:-
4 maj 2020, , 1495:-
1 jun 2020, , 1495:-

Utbildningstyp: Öppen, Webbaserad
Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

3 feb 2020, , 695:-
2 mar 2020, , 695:-
6 apr 2020, , 695:-
4 maj 2020, , 695:-
1 jun 2020, 695:-

Utbildningstyp: Öppen, Webbaserad
Befattning: Personal

Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Personal

Vårdbiträdesutbildning - en webbaserad utbildning som ger personal med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg formell kompetens (betyg) för att arbeta som vårdbiträde Ladda ned pdf infoblad ›› Har …

3 feb 2020, 850:-
2 mar 2020, , 850:-
6 apr 2020, , 850:-
4 maj 2020, , 850:-
1 jun 2020, , 850:-

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Personal

Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …