Forshaga kommun – Bemötande vid svåra beteenden LSS

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Forshaga kommun fått i uppdrag att genomföra utbildning i att Förebygga och minska utmanande beteende inom LSS. Utbildningens målgrupp är personal vid kommunala eller privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Struktur – att ge förutsägbarhet
• Arbetsgruppen – enas om gemensam problemformulering och skapa gemensamma mål• Tydliga mål från handläggaren – en förutsättning för uppföljning hos utföraren
• Autentiska fallbeskrivningar
• Att skapa ordning i kaos

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››