GIL – Bra bemötande botar bäst

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av GIL att för omsorgspersonal inom LSS och funktionsnedsättningsområdet genomföra utbildningen Bra bemötande botar bäst. Utbildningen omfattar 1 heldags utbildning mellan kl 09.00-16.00.

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter. Exempel på innehåll är bl.a hur ska man levandegöra LSS?, från reagera till att agera samt samsyn och samarbete.

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Skicka förfrågan (webbformulär) ››