Gymnasial vuxenutbildning i Falun

Vuxenutbildning i Falun för dig som vill arbeta inom vård & omsorg, förskola eller friskvård.

I samarbete med Faluns kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning i Falun som ökar dina möjligheter till arbete inom Vård och omsorg, Förskola och fritidsverksamhet eller Friskvård. Lärarledd undervisning genomförs i Falun. Du ansöker du till våra utbildningar via kommunens ansökan.

Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Läs mer ››

Barn- och fritidsutbildningen

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Läs mer ››

Fritids- och friskvårdsutbildningen

Fritids- och friskvårdsutbildningen ger dig kunskap om människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis aktivitetsledare, personlig tränare, naturguide, bad- och sporthallspersonal eller personal på idrotts- skid- eller fritidsanläggning eller inom turismnäringen. Du får även en bra grund för att studera vidare inom området. Läs mer ››

Kostnad

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Ansökan via Faluns kommun

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Läs mer ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet i Uppsala bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i utbildningslokal på Åsgatan 15 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Åsgatan 15 i Falun (från 1 augusti 2017)
Postadress: S:t Olofsgatan 9, 2 tr, 753 21 Uppsala
Telefon: 018-474 88 80
E-post: uppsala@kui.se