Hammarö kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre, för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på:

• Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer
• Vanliga diagnoser och symptom – förvirring, ångest, depression
• Psykiska sjukdomars utveckling
• Förändringar i livssituation och sviktande hälsa som orsak till psykisk ohälsa

Arbetsformen för denna utbildning är teori blandat med samtal och reflekterande moment.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››