Hattstugan Vård & Utbildning AB – Social dokumentation ICF

Hattstugan Vård & Utbildning AB har beställt utbildningen Social dokumentation enligt ICF av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00.

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Terminologi enligt ICF, ett gemensamt språk
• Vikten av att upprätta en fungerande behovsstyrd genomförandeplan
• Utredning av avvikelserapportering
• Självbestämmande, delaktighet och individanpassning

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››