Heby kommun – Motiverande samtal, steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Heby kommun att genomföra utbildningen Motiverande samtal för personer som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och skola.

Utbildningen omfattar 3 dagars utbildning med upplägg 2+1 dagar med ca 2 veckor mellan tillfällena.

Förändringsinriktad samtalsmetod: MI – Motivational Interviewing – är ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för förändring. Efter genomgången kurs har kursdeltagarna grundläggande kunskaper för att kunna klara av att genomföra samtal enligt MI-metoden. Metoden ger en ökad förståelse för problem, motiverar personen att på egen hand se möjligheter, vilja hitta lösningar och på så vis nå uppsatta mål. Rätt tillämpad leder den till nyfikenhet, delaktighet och drivkraft som möjliggör förändring och utveckling utifrån egna förutsättningar och beslut.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››