Hyllie Park – Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enl. IBIC

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hyllie Park äldreboende att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC för omvårdnadspersonalen inom SoL – äldreomsorgen.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, övningar och reflektioner.

Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg för att stärka sin kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd. Under dagen går vi igenom modellen IBIC, ICF och dess komponenter men även kontaktmannens roll och arbetslagets betydelse samt hur vi via samverkan, samtal och kommunikation arbetar med IBIC.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››