Iftin Assistans och omsorg AB – Utbildning för baspersonal inom LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Iftin Assistans och omsorg AB att genomföra en utbildning för baspersonal inom LSS. 

Respektive utbildning omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, reflektioner och praktiska övningar.

Innehåll Basala hygienrutiner

 • Basala hygienrutiner
 • Multiresistenta bakterier
 • Smitta och smittspridning
 • Egenkontroll

Innehåll Ergonomi & Förflyttningsteknik

 • Kunskaper i grundläggande anatomi och ergonomi
 • Kunskaper om hur man skonsamt arbetar med den egna kroppen
 • Ökade kunskaper om säkra förflyttningar
 • Handfasta tips för bemötande och kommunikation
 • Ökad säkerhet och självförtroende i sitt arbete
 • Öva praktiskt på vanliga förflyttningar:

Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö – att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats

 • Hur ser det ut idag, vilka är de största utmaningarna
 • Viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal
 • Smart strategi för ett hållbart, effektivt arbete
 • Delat ansvar ledning/medarbetare
 • Feedback, ris och ros för utveckling
 • Framgångsfaktorer för lyckat resultat
 • Vilka blir vinsterna, går de att ”ro hem” satsningar
 • Vad säger aktuella studier och forskning
 • Ny författning från Arbetsgivarverket, vad innebär den
Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››