Jag rekommenderar varmt skolan till mina vänner

Selvije Gashi utbildar sig till undersköterska på KUI i Västerås och fick frågan hur det är att studera på KUI i Västerås?

”Det är väldigt roligt och utvecklande, jag blir alltid bemött med ett leende och personalen frågar hur det är, det gör att jag känner mig sedd och omtyckt. När jag uttryckt åsikter har jag upplevt att jag blivit lyssnad på. Jag tycker också att jag får snabb återkoppling av lärarna så att jag har kunnat utvecklas i mitt lärande och fått återkoppling hur jag kan tänka för att nå mitt mål. Jag upplever en hög kompetens bland de lärare jag haft. Jag rekommenderar varmt skolan till mina vänner.”