Järfälla kommun – Värdegrundsutbildning

teamledare-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Järfälla kommun att genomföra utbildningen Värdegrund samt medverkande i en Nätverksträff för värdegrundsledare. Utbildningen riktar sig till omsorgspersonal inom särskilt boende och hemtjänst.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori, varvat med dialog, gruppsamtal och praktiska övningar. Allt kopplat till den konkreta vardagen med de äldres välbefinnande i fokus.

Utbildningen ger deltagarna kunskap kunskap och verktyg att inspirera, leda och stärka den gemensamma värdegrunden i omsorgsarbetet. Detta för att säkerställa integritet, självbestämmande och att vårdtagaren ska känna välbefinnande och få ett värdigt liv.om olika metoder för att deras arbete ska leda till att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››