Kavon Care AB – Inspirerande omsorgsutbildning

lex-sarah-utbildning

Kavon Care AB fått har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning i Inspirerande omsorgsutbildning för personal inom området LSS och personlig assistans. Utbildningen omfattar en halvdag med teoretisk genomgång, fallbeskrivningar samt diskussioner.

Under utbildningen tar vi upp etik och bemötande, professionellt förhållningssätt och vad nya bestämmelser inom Lex Sarah innebär, nya tillvägagångssätt, fall som leder till anmälan, hur ärenden handläggs, personalens skyldigheter och vad det innebär att bevittna övergrepp och inte reagera?

 

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert.
Ann-Christine Raadsen-Brander
Telefon 08-522 506 11
E-post ann-christine.raadsen-brander@kui.se