Ansök om vuxenutbildning i en annan kommun

ansökan komvux vuxenutbildning

Om du bor i en kommun som vi inte har avtal finns det fortfarande en möjlighet för dig att söka våra utbildningar och kurser. Du ansöker alltid via den kommun som erbjuder vår utbildning i sitt kursutbud.

Steg 1. Skaffa ansökningshandlingar (från den kommunen som erbjuder vår utbildning)
Du hittar oftast ansökningshandlingar på den anordnande kommunens hemsida.

Steg 2. Fyll i och skicka in ansökan
Ansöker du via en webbkatalog, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet, skriver du ut en papperskopia och skickar den till din hemkommun. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdag som gäller för utbildningen i den anordnande kommunen. Här hittar du kontaktuppgifter till alla kommuner i Sverige

Steg 3. Invänta besked från din hemkommun (interkommunal ersättning)
När din hemkommun mottagit din ansökan tar de ställning till om de åtar sig att betala utbildningskostnaden för dig (interkommunal ersättning). Ett skriftligt beslut skickas både till dig och till den kommun som anordnar vår utbildning.

Steg 4. Invänta besked om antagning från den anordnande kommunen
Den anordnande kommunen beslutar om du ska bli antagen. Om din hemkommun har sagt nej till att stå för utbildningskostnaden blir du vanligtvis inte antagen. Blir du antagen får du besked via den anordnade kommunen som ansvarar för att du kommer igång med dina studier.


Vill du studera via Stockholms stad?

Vill du läsa i Stockholms stad (men är folkbokförd i annan kommun) söker du genom Stockholms webbtjänst för vuxenutbildning. Blanketten skriver du ut när den är färdigifylld och skickar till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.

  • Fyll i ansökan
  • Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker vuxenutbildning i annan kommun (t.ex. utbildningen erbjuds inte i min hemkommun).
  • Bifoga betyg/intyg från tidigare utbildningar och/eller yrkesverksamhet.
  • Bifoga ett nyligen utfärdat personbevis

Utbildningscenter: Fridhemsplan