Ansökan Komvux Eskilstuna

Är du folkbokförd i Eskilstuna kommun ansöker du till våra yrkesutbildningar via kommunens webbansökan. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Välkommen med din ansökan Komvux Eskilstuna. KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver vuxenutbildning på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

Ansökan Komvux Eskilstuna – så här gör du

  1. Gå till webbansökan/webbkatalogen ››
    Du behöver skapa ett studerandekonto om det är första gången du söker, skapa konto ››
  2. Logga in med ditt studerandekonto.
    Skriv personnummer utan bindestreck (ååmmddxxxx).
  3. Gör ansökan i 4 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och behöver fyllas i och sparas för att du ska kunna gå vidare med ansökan.
  4. Bifoga dina betyg. Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Dessa kan du ladda upp i samband med att du gör din webbansökan. Du kan få hjälp hos Komvux Eskilstuna att skanna in dina handlingar.
  5. Följ din ansökan. Under rubriken ”Ansökningar” kan du följa vad som händer med din ansökan.

Lathund för ansökan ››

Studiestarter 2018

5 mars 2018 (sista ansökan 24 jan-18)
1 oktober 2018 (sista ansökan 22 aug-18)

Våra utbildningar

Vård- och omsorgsutbildningen
En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Läs mer ››

Barn- och fritidsutbildningen
En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta med barn och ungdomar som exempelvis barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Läs mer ››

Vem får delta i en Yrkesutbildning?

Yrkesutbildning riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Kontakt Eskilstuna kommun

Komvux Eskilstuna
Besöksadress: Careliigatan 12
Telefon: 016-710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

Webben: www.eskilstuna.se/komvux
Kurskatalog: https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student/

Kontakt KUI vuxenutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna (Eductus lokaler)
Postadress: KompetensUtvecklingsInstitutet, Munkgatan 18, 722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: sodermanland@kui.se

Utbildningscenter: Eskilstuna

Sista ansökningsdagar Komvux yrkesutbildning

Sista ansökan: 24 jan 2018 Studiestart: 5 mar 2018
Ansökan öppnar: 1 aug 2018 Sista ansökan: 22 aug 2018 Studiestart: 1 okt 2018