Ansökan komvux Falun kommun

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Välkommen med ansökan till komvux Falu kommun.

Vi erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) inom Vård och omsorgBarn och fritid samt Fritid och friskvård. Vårt utbildningscenter ligger på Gruvgatan 2, plan 4, centralt i Falun. Kurslitteratur lånar du gratis under hela din studietid. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Här möts du av engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Vill du veta mer eller träffa oss är du varmt välkommen på Drop-in som vi har varje onsdag kl. 13.00-15.00.

Gå till webbansökan Falun kommun ››

Ansökan komvux Falu kommun

OBS! Logga in innan du väljer kurser! De kurser du lägger i kurskorgen försvinner om du inte är inloggad för att gå vidare med din ansökan. Du skapar ditt konto på http://minsida.falun.se/ där kommunens samlat sina e-tjänster. För att du ska kunna använda kontot behöver du kommunens ”Gröna kort” (bibliotekskort).

 1. Har du ett Grönt kort men inget konto?
  Då behöver du skapa ett konto på http://minsida.falun.se/ , kontot är klart på ett par minuter.
 2. Har du varken konto eller Grönt kort?
  Då behöver du  skapa konto på http://minsida.falun.se/
  Beställning av det Gröna kortet sker automatiskt då du skapar ditt konto och skickas hem till dig inom fyra dagar.
 3. Har du bråttom att göra en ansökan och saknar grönt kort och konto
  Besök närmaste bibliotek i Falu kommun för att få ett grönt kort. Därefter kan du skaffa ett konto på http://minsida.falun.se/

Du kan se vilka kurser och utbildningar Falun erbjuder genom att söka i kurskatalogen ››

Studiestarter 2020

Yrkesutbildningar

 • Undersköterska yrkesutbildning – startar i jan, mars, aug och aug
 • Barnskötare/Elevassistent – startar i jan och aug
 • Fritids- och friskvårdsutbildningen – startar i aug

Distanskurserna: Samhällskunskap 1a1, Svenska 1, Svenska som andra språk 1)

Studiestart 24 augusti 2020 – Ansökan öppen 9 maj – 28 juli 2020
Studiestart 28 september – Ansökan öppen 9 maj – 27 aug 2020
Studiestart 2 november – Ansökan öppen 9 maj – 1 okt 2020
Studiestart 7 december – Ansökan öppen 9 maj – 5 nov 2020

Våra utbildningar

Barnskötare/elevassistent ››
Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Barnskötare/elevassistent med grundläggande svenska som andraspråk ››
Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Yrkesutbildningen sker hos KUI Falun och grundläggande svenska som andraspråk sker via Komvux på Falu kommun.

Undersköterska yrkesutbildning ››
Denna yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent eller vårdare.

Undersköterska validering ››
En utbildning för dig  som har praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom vård och omsorg. Validering sker inom det område som du har erfarenhet (äldreomsorg, psykiatri, socialt behandlingsarbete eller funktionsnedsättning). Efter avslutad godkänd validering blir du behörig undersköterska.

Vårdbiträde med grundläggande svenska som andraspråk ››
En grundutbildning för dig som tycker om att arbeta med att hjälpa människor. Utbildningen gör dig förberedd att arbeta inom äldreomsorg (geriatrik). Yrkesutbildningen sker hos KUI Falun och kurser grundläggande svenska som andraspråk sker via Komvux på Falu kommun. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med fler kurser för att kunna få anställning som undersköterska.

Fritids- och friskvårdsutbildning ››
Vill du arbeta med människor och utveckla dina ledaregenskaper? Denna yrkesutbildning ger dig kunskap om människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning har du möjligheter att arbeta som exempelvis aktivitetsledare, personlig tränare, bad- och sporthallspersonal eller personal på idrotts- skid- eller fritidsanläggning eller inom turismnäringen.

Kort omsorgsutbildning inom LSS ›› Inga nya starter
Utbildningen för dig som snabbt behöver ställa om till ett annat yrke och vill börja arbeta inom funktionshindersområdet, som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

Kort utbildning inom Äldreomsorg ›› Inga nya starter
Utbildningen för dig som snabbt behöver ställa om till ett annat yrke och vill börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst.

Kontakt Falu kommun

Falun Vuxenutbildning
Besöksadress: Kristinegatan 28 i Falun
Telefon: 023-83 000
E-post: vux@falun.se
Webb: https://www.falun.se/utbildning–barnomsorg/vuxenutbildning.html

Kontakt KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
Telefon 023-77 78 70
E-post falun@kui.se

Utbildningscenter: Falun

Sista ansökningsdagar Komvux yrkesutbildning

Ansökan öppnar: 9 maj 2020 Sista ansökan: 26 maj 2020 Studiestart: 24 aug 2020