Ansökan Komvux Finspång

ansökan komvux vuxenutbildning

Är du folkbokförd i Finspång kommun ansöker du till Vård och omsorg yrkesutbildning via Finspångs kommun. Du ansöker genom att skicka in/lämna in ifylld ansökan med bilagor. Du läser din utbildning på distans via KUI i Linköping. Välkommen med ansökan ansökan Komvux Finspång.

Ansökan Komvux Finspång

Så här ansöker du

Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med ev. bilagor (betyg, intyg) till:

Vuxenutbildningscentrum
Ekmans väg 12
612 36 Finspång

Till ansökan skall alltid bifogas:
Kopia av senast erhållet betyg från samtliga skolor
Personligt brev där du redogör för Dina tankar med studierna/yrkesplaneringen.
(OBS! Var noga med att skicka alla ovannämnda handlingar. Ofullständig ansökan behandlas ej.)

Studiestarter

10 augusti 2020
12 oktober 2020

Kontakt Finspång vuxenutbildning

Vuxenutbildningscentrum
Telefon 0122-855 20
Ekmans väg 12
612 36 Finspång
Telefon: 0122-855 20
E-post: vuxenutbildningscentrum@finspang.se
Webb: https://finspang.se/forskolaochskola/vuxenutbildning

Kontakt KompetensUtvecklingsInstitutet

I Finspång erbjuder vi yrkesutbildning på distans. Obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Linköping.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping utbildningscenter
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Utbildningscenter: Linköping

Sista ansökningsdagar Komvux yrkesutbildning

Studiestart: 12 okt 2020