Ansökan Komvux Kil

Är du folkbokförd i Kils kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser genom att kontakta rektor Torbjörn Nilsson. Det är alltid din kommun som beviljar din studieplats. Vi har kontinuerlig antagning vilket betyder att du kan ansöka till våra utbildningar när som helst.

Våra utbildningar

Barn- och fritidsutbildningen i Kil
Vård- och omsorgsutbildningen i Kil

Så här ansöker du

Vill du söka till våra distansutbildningar kontaktar du rektor Torbjörn Nilsson på telefon 0554-192 25 eller e-post torbjorn.nilsson@kil.se

Vuxenutbildningen Kils kommun

Besöksadress: kommunhuset, Östra Torggatan 2 D
Telefon: 0554-192 25
E-post: torbjorn.nilsson@kil.se
Till kommunens webb ››

Kontakta KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet
Telefon 070-757 23 08
E-post vuxenutbildning@kui.se

Utbildningscenter: Linköping