Ansökan komvux Östhammars kommun

Är du folkbokförd i Östhammar kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens ansökan senast 3 veckor före studiestart. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Vi erbjuder kontinuerlig antagning varje vecka och erbjuder samtliga kurser som enstaka kurser. Du studerar via vårt utbildningscenter i Uppsala. Välkommen med ansökan till komvux Östhammars kommun.

Gå till ansökan Östhammars kommun ››

Ansökan komvux Östhammars kommun – gör så här:

 1. Fyll i ansökan ››
  Beskriv varför det är viktigt att bli antagen till kursen/kurserna du söker.
 2. Bifoga ALLTID  betygskopior/värderat utländskt betyg eller intyg på tidigare slutförd utbildning.
 3. Skicka ansökan till:
  Vuxenutbildningen
  Box 42
  747 02 GIMO

Vill du ha hjälp med ansökan och studieplan tar du kontakt med Studie- och yrkesvägledaren på kommunen.

Våra utbildningar

Barnskötare/elevassistent yrkesutbildning ››

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Undersköterska yrkesutbildning ››

Denna yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent eller vårdare.

Vårdbiträdesutbildning ››

En grundutbildning för dig som tycker om att arbeta med att hjälpa människor. Utbildningen gör dig förberedd att arbeta inom äldreomsorg (geriatrik). Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med fler kurser för att kunna få anställning som undersköterska.

Kontakt Östhammar vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Östhammar
Besöksadress: Gymnasievägen 1, Gimo
0173-866 16
vuxenutbildningen@osthammar.se
Webb: www.osthammar.se/vux

Kontakt KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Utbildningscenter: Uppsala