Ansökan Komvux Sandviken

Du som är folkbokförd i Sandvikens kommun kan söka till vår Vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen finns enbart att läsa på distans. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som genomförs på plats i Sandviken alternativt vid Falun utbildningscenter. Utbildningen startar startar kontinuerligt, året om.

Ansökan – gör så här

Kontakta kommunens Medborgarservice för att få en digital ansökan skickad till dig och kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Kontakt för ansökan

Centrum för Vuxnas lärande (CVL)
Besöksadress: Persvägen 6, Olsbackaskolan (mitt emot Göransson Arena)
Telefon: 026-24 00 00
E-post: Medborgarservice@sandviken.se
https://sandviken.se/utbildningforskola/centrumforvuxnaslarande

Kontakta för information om utbildningen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 5
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Utbildningscenter: Uppsala