Ansökan Komvux Solna

Ansökan Komvux Solna. Är du folkbokförd i Solna stad ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag, se aktuella sökdatum längst ned. Det är alltid din hemkommun som beviljar studieplatsen. Välkommen att söka till våra utbildningar och kurser. Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg.

Gå till webbansökan/webbkatalogen ››

  • Du behöver skapa ett studerandekonto om det är första gången du söker, skapa konto ››
  • Logga in med ditt studerandekonto. Skriv personnummer utan bindestreck ååmmddxxxx.
  • Gör ansökan i 7 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i och sparas för att du ska kunna gå vidare med ansökan. När du är klar får du en bekräftelse via sms eller e-post om att din ansökan är mottagen.
  • Bifoga dina betyg. Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Dessa kan du ladda upp i samband med att du gör din webbansökan.
  • Följ din ansökan. Under rubriken ”Ansökningar” kan du följa vad som händer med din ansökan. Du får besked tidigast fyra veckor före kursstart om Solna Vuxenutbildning har beviljat eller avslagit din ansökan. Kallelse och information senast en vecka före kursstart.

Bifoga dina betyg till ansökan!
Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Betyg kan du skanna och bifoga ansökan när du gör din webbansökan. Du kan också få hjälp med att skanna betyget i receptionen i Solna stadshus. Senast en vecka efter att du har gjort din ansökan måste Solna kommun ha ditt betyg. Bifogas inte dina betyg kan du inte bli antagen.

Kursstarter 2018

Kursstart 8 januari – Sista ansökningsdag 12 november 2017
Kursstart 12 februari – Sista ansökningsdag 17 december 2017
Kursstart 19 mars – Sista ansökningsdag 21 januari 2018
Kursstart 23 april – Sista ansökningsdag 25 februari 2018
Kursstart 28 maj – Sista ansökningsdag 1 april 2018

Kursstart 6 augusti – Sista ansökningsdag: 10 juni 2018
Kursstart 10 september – Sista ansökningsdag: 15 juli 2018
Kursstart 15 oktober – Sista ansökningsdag: 19 augusti 2018
Kursstart 19 november – Sista ansökningsdag: 23 september 2018

Våra utbildningar

Barn- och fritidsutbildningen – sökbar till starterna januari, april, augusti och oktober
Barn- och fritid Lärlingsutbildning – sökbar till starterna januari och augusti
Vård- och omsorgsutbildningen – sökbar till starterna januari, april, augusti och oktober
Friskvård- och hälsoutbildningen – sökbar till starterna januari och augusti
Enstaka kurser på distans – sökbara samtliga starter

Antagningbesked

Antagningsbesked från Solna Vuxenutbildning får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.

Betygsbeställning

Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning. Efter att betyget satts hos skolan tar det dock minst tre veckor tills betyget levereras till kommunen och kan skrivas ut. Du beställer en betygsutskrift via beställningsformuläret i webbkatalogen.

Kontakt Solna vuxenutbildning

Solna vuxenutbildning

Besöksadress: Solna stadshus i Solna centrum, Stadshusgången 2
Postadress: Solna stad, 171 86 Solna
Telefon: 08-746 10 00
Webb: www.solna.se/vuxenutbildning
Om CSN: www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/csn

Kontakt KUI vuxenutbildning

KUI Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50, stockholm@kui.se, läs mer
Från Solna kan du ta dig hit med t-bana blå linje till Fridhemsplan. Restid ca 5 minuter.

KUI Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40, medborgarplatsen@kui.se, läs mer
Från Solna kan du ta dig hit med t-bana blå linje till T-centralen + t-bana grön linje till Medborgarplatsen. Restid ca 18 minuter.

Hjälp med ansökan?
I anslutning till varje sökperiod har vi drop-in på våra UtbildningsCenter där vi hjälper dig med ansökan. Se datum och platser i vår aktivitetskalender ››

Utbildningscenter: Fridhemsplan

Sista ansökningsdagar Komvux yrkesutbildning

Sista ansökan: 21 jan 2018 Studiestart: 19 mar 2018
Sista ansökan: 25 feb 2018 Studiestart: 23 apr 2018
Sista ansökan: 1 apr 2018 Studiestart: 28 maj 2018
Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018


Sista ansökningsdagar Lärlingsutbildning

Sista ansökan: 10 jun 2018 Kursstart: 6 aug 2018