Ansökan Komvux Solna

Är du folkbokförd i Solna stad ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag, se aktuella sökdatum längst ned. Det är alltid din hemkommun som beviljar studieplatsen. Välkommen att söka till våra utbildningar och kurser via Komvux Solna.

Så här ansöker du

  1. Gå till webbansökan/webbkatalogen ››
    Du behöver skapa ett studerandekonto om det är första gången du söker, skapa konto ››
  2. Logga in med ditt studerandekonto. Skriv personnummer utan bindestreck ååmmddxxxx.
  3. Gör ansökan i 7 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i och sparas för att du ska kunna gå vidare med ansökan. När du är klar får du en bekräftelse via sms eller e-post om att din ansökan är mottagen.
  4. Bifoga dina betyg. Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Dessa kan du ladda upp i samband med att du gör din webbansökan.
  5. Följ din ansökan. Under rubriken ”Ansökningar” kan du följa vad som händer med din ansökan. Du får besked tidigast fyra veckor före kursstart om Solna Vuxenutbildning har beviljat eller avslagit din ansökan. Kallelse och information senast en vecka före kursstart.

Studiestarter 2017

Kursstart 9 januari. Sista ansökan 13 november 2016 (allt sökbart)
kursstart 13 februari. Sista ansökan 18 december 2016 (urval enstaka kurser på distans är sökbart)
Kursstart 20 mars. Sista ansökan 22 januari 2017 (allt sökbart, även lärling)
Kursstart 24 april. Sista ansökan 26 februari 2017 (urval enstaka kurser på distans är sökbart)
Kursstart 29 maj. Sista ansökan 2 april 2017 (urval enstaka sommarkurser på distans är sökbart)
Kursstart 7 augusti. Sista ansökan 11 juni 2017 (allt sökbart)
Start 11 september. Sista ansökan16 juli 2017 (urval enstaka kurser på distans är sökbart)
Start 16 oktober. Sista ansökan 20 augusti 2017 (allt sökbart)
Start 20 november. Sista ansökan 24 september 2017 (urval enstaka kurser på distans är sökbart)

Våra utbildningar

Barn- och fritidsutbildningen – sökbar till studiestarterna jan, apr, aug och okt
Barn- och fritid Lärlingsutbildning – sökbar till studiestarten mars
Vård- och omsorgsutbildningen – sökbar till studiestarterna jan, apr, aug och okt.
Friskvård- och hälsoutbildningen – sökbar till studiestarten jan och aug.
Enstaka kurser på distans – sökbara till starterna feb, mar, maj, sep och nov.

Antagningbesked

Antagningsbesked från Solna Vuxenutbildning får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.

Betygsbeställning

Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning. Efter att betyget satts hos skolan tar det dock minst tre veckor tills betyget levereras till kommunen och kan skrivas ut. Du beställer en betygsutskrift via beställningsformuläret i webbkatalogen.

Kontakt Solna vuxenutbildning

Solna vuxenutbildning

Besöksadress: Solna stadshus i Solna centrum, Stadshusgången 2
Postadress: Solna stad, 171 86 Solna
Telefon: 08-746 10 00
Webb: www.solna.se/vuxenutbildning
Om CSN: www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/csn

Kontakt KUI vuxenutbildning

KUI Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50, stockholm@kui.se, läs mer
Från Solna kan du ta dig hit med t-bana blå linje till Fridhemsplan. Restid ca 5 minuter.

KUI Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40, medborgarplatsen@kui.se, läs mer
Från Solna kan du ta dig hit med t-bana blå linje till T-centralen + t-bana grön linje till Medborgarplatsen. Restid ca 18 minuter.

Hjälp med ansökan?
I anslutning till varje sökperiod har vi drop-in på våra UtbildningsCenter där vi hjälper dig med ansökan. Se datum och platser i vår aktivitetskalender ››

Utbildningscenter: Fridhemsplan

Sista ansökningsdagar Komvuxutbildning

Sista ansökan: 16 jul 2017 Kursstart: 11 sep 2017
Sista ansökan: 20 aug 2017 Kursstart: 16 okt 2017
Sista ansökan: 24 sep 2017 Kursstart: 20 nov 2017