KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade för Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen

Idag fick vi det glädjande beskedet att vi nu är certifierade för Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen vilket innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. 

Detta innebär att vår Undersköterska yrkesutbildning är en certifierad yrkesutbildning via VO-college. Skolans lärare medverkar i insatser för kompetensutveckling inom VO-college och våra elever (som uppfyller alla kriterier) tilldelas ett Diplom från Vård- och omsorgscollege som är en merit inför anställning inom vården.

Om Vård- och omsorgscollege Stockholm

I Stockholms län samverkar Region Stockholm, Stockholms stad, Solna stad, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun, Storsthlm, Röda korsets högskola, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. I nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv, utbildar vi framtidens vård- och omsorgsproffs.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege Stockholm ››


Vård- och omsorgscollege – en kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Kriterium 1 – 7 är gemensamma för regionala och lokala VO – College medan 8-10 endast gäller lokalt . 

 1. Varför Vård- och omsorgscollege?
  Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt, regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar.
 2. Samverkan
  Offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter samverkar. De ingår i regionala och lokala styrgrupper där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar. I ett regionalt Vård- och omsorgscollege samverkar minst tre kommuner och ett landsting eller en region.
 3. Utbildningsutbud
  Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar.
 4. Regionalt och lokalt perspektiv
  Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning.
 5. Hälsoperspektivet
  Hälsoperspektivet genomsyrar utbildning och arbetsliv.
 6. Kvalitetsarbete/Uppföljning
  Det finns ett systematiskt arbete för uppföljning av kvalitetskriterierna. Regional styrgrupp är ansvarig.
 7. Avtal
  Samverkansavtal mellan parterna finns på regional och lokal nivå. På regional nivå finns även avsiktsförklaring med högskola/universitet om att ingå i samverkan.
 8. Kreativ och stimulerande lärmiljö
  Kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning finns som förbereder och underlättar i arbetslivet.
 9. Lärformer och arbetssätt
  I utbildningar arbetar man på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i lärformer och kunskapsredovisning. De studerande har inflytande över sina studier och sin lärmiljö. Lärarsamverkan och ämnesintegration finns.
 10. Lärande i arbete
  Utbildade handledare finns och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.