KompetensUtvecklingsInstitutet har beviljats fem nya yrkeshögskoleutbildningar

Idag (26 januari) offentliggjorde Myndigheten för Yrkeshögskolan resultatet för årets ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar. KompetensUtvecklingsInstitutet fick det glädjande beskedet att vi beviljats fem yrkeshögskoleutbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete i Östergötland, Södermanland, Västmanland och Uppsala.

Utbildningarna är efterfrågade av näringslivet i respektive region och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. Utbildningarna är framtagna i samverkan för att bidra till kompetensförsörjning inom vård och omsorg och motsvara arbetslivets kompetenskrav.

De utbildningar som beviljas är:

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Behovet av specialistutbildade undersköterskor inom äldreomsorgen ökar i takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad och äldre med komplext omvårdnadsbehov har ökat i såväl ordinärt som särskilt boende. Under denna utbildning får du kompetens för att kunna arbeta som specialistundersköterska med multisjuka äldre som arbetsfält.

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Eskilstuna)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Eskilstuna, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Uppsala)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Uppsala, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Linköping)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018

Stödpedagog

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns ett stort behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd.

Stödpedagog (Linköping)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018

Stödpedagog (Västerås)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Västerås, start aug 2018

KompetensUtvecklingsInstitutets verksamhetschef, Marie Palmgren kommenterar:

Jag ser fram emot att tillsammans med företag och branschföreträdare skapa riktigt bra utbildningar för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom vård och omsorg och ge våra studenter specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens vård och omsorg. Vi siktar på högt kvalitativt innehåll och en verklighetsnära utbildning inom områdena – Multisjuka Äldre och Stödpedagog.


Mer information

Sofia Ekström, affärsområdeschef
Telefon 013-474 20 44
E-post sofia.ekstrom@kui.se

Mer information om de utbildningar som beviljats i januari 2018 och statistik kring fördelningen, finns på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida


Läs artikel från AcadeMedia
https://utbildning.academedia.se/2018/01/26/yrkesutbildningar-bidrar-med-efterfragad-vardkompetens/